torsdag30 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Nya riktlinjer hjälpte till att ändra livsstil

Publicerad: 7 september 2006, 10:53

Sjuksköterskeledda insatsteam och tydliga mål får patienter med hjärt-kärlsjukdom att ändra sin livsstil. Det visar en gemensam europeisk studie som presenterades på ESC-kongressen i Barcelona.


- Det här visar att de europeiska riktlinjerna inte var något luftslott och att det här är en sjukdom som går att påverka, säger Joep Perk, läkare vid folkhälsocentrum i Landstinget i Kalmar län.

Han var moderator vid den session i måndags, den 4 september, då resultaten från projektet, som kallas Euroaction, presenterades. Dess­utom har han koordinerat den del av projektet som gjorts i Sverige.

Euroaction-projektet har genom­förts i åtta europeiska länder på initiativ av European Society of Cardiology, ESC. Tanken var att testa organisationens egna rikt­linjer för förebyggande hjärt-kärlsjukvård i verklig sjukvård. De totalt 10792 personer som ingått i studien var både patienter med känd hjärt-kärlsjukdom och personer som löpte hög risk att insjukna.

Hade mycket konkreta mål  I Sverige valdes Länssjukhuset i Halmstad som det sjukhus där riktlinjerna skulle testas. Som jämförelse användes Uddevalla sjukhus, där den sedvanliga eftervården gavs.

I studien ingick också sjukhus i Danmark, Frankrike, Italien, Polen, Spanien, Nederländerna och Storbritannien.

På de sjukhus där riktlinjerna testades inrättades sjuksköterskeledda team, som kontaktade hjärt­patienter på sjukhuset eller direkt efter att de kommit hem. Teamen arbetade enligt riktlinjerna och hade också mycket konkreta mål för vad patienterna skulle uppnå.

- Det var en slags "hjärtrehab light", säger Joep Perk.  Och metoden visade sig fungera väl. När det gällde förändrade matvanor var det till exempel 72procent av hjärt-kärlpatienterna och 78procent av högriskpersonerna som uppnådde målet att äta 400gram frukt och grönsaker varje dag, medan detta bara gällde 35procent av hjärt-kärlpatienterna och 39 procent av riskpersonerna på de "vanliga" sjukhusen.

Patienterna i Euroaction-projektet minskade också sitt intag av mättade fetter i betydligt högre grad än de andra patienterna, och betydligt fler motionerade också enligt de utsatta målen. Dessutom slutade betydligt fler att röka.

De förändrade vanorna speglades också i att Euroaction-patienterna genomgående hade bättre värden för blodtryck och kolesterolnivåer än de andra patienterna.

Resultaten som presenteras visar hur patienterna uppnådde målen ett år efter insatserna från de sjuksköterskeledda teamen.

"Dags att se över eftervården"  Sjuksköterskeledda team inom hjärteftervården är inte ovanliga i Sverige. Det som enligt Joep Perk gjorde denna modell annorlunda var dels att dessa team arbetade mer målinriktat, dels att insatserna pågick under lite kortare tid än vanligt, omkring åtta veckor.

Nu planerar han att diskutera resultaten med bland andra Cardiologföreningen och Hjärt- och lungsjukas riksförbund för att se om arbetssättet kan förändras.

- Det kan vara dags att se över efter­vården för hjärtpatienter i Sverige, säger Joep Perk.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev