Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Nya riktlinjer kan tvinga läkare att motivera sjukintyg

Publicerad: 15 augusti 2006, 12:29

Läkares sjukskrivningar ska styras hårdare. Den läkare som vill att en person sjukskrivs längre än vad som anses normalt kommer att avkrävas en skriftlig motivering.


Regeringen har länge velat komma åt de höga sjukskrivningstalen. Arbetslivsminister Hans Karlsson (s) har bland annat pekat på behovet av riktlinjer för hur långa sjukskrivningar bör vara vid olika diagnoser, se Dagens Medicin nr 51-52/03.

Syftet med detta skulle bland annat vara att jämna ut skillnaderna i sjukskrivningslängd mellan olika delar av landet.  - Spridningen är orimligt stor i dag. Om läkarna måste motivera varför en sjukskrivning avviker skulle sannolikt spridningen mellan olika delar av landet och över tid minska. Men det får inte ske till priset av en individuell bedömning av den sjukskrivne, säger Jan Larsson, utredare på Socialstyrelsen och projektledare för arbetet med att ta fram försäkringsmedicinska riktlinjer.

Fack vill inte ha exakta gränser  Eva Nilsson Bågenholm, ordförande för Läkarförbundet, tror också att skillnaderna i sjukskrivningslängd skulle minska om läkarna tvingas att motivera längre sjukskrivningar. Men hon betonar att sjukskrivningslängderna inte får anges för exakt i riktlinjerna eftersom det skulle minska utrymmet för individuella bedömningar.

- Det går inte att vara speciellt exakt med hur länge en sjukskrivning ska vara, det ser så olika ut. Men eftersom våra specialitets­föreningar deltar i arbetet med att ta fram riktlinjerna är jag inte särskilt orolig för att det ska bli så, säger Eva Nilsson Bågenholm.  Innebär inte riktlinjerna och kravet på att motivera avvikande sjukskrivningar ett merarbete för läkarna?  - I början kan det säkert uppfattas som bökigt. Men jag tror på sikt att det kommer att få samma roll som Fass, som väl alla ser som en bra hjälp.

För att kravet om en skriftlig motivering i samband med avvikande sjukskrivning ska fungera måste riktlinjerna, så kallade beslutsstöd, för vad som är rimligt vid olika dia­gnoser arbetas fram. Här kommer en mängd medicinska experter att lämna synpunkter kring sina respektive specialområden. På så sätt ska det bli möjligt att till exempel beskriva vilka åtgärder som är lämpliga för en person med en viss diagnos samt hur lång sjukskrivning som är rimlig.

Uppemot 50 diagnoser tas upp  Detta arbete är ännu inte helt färdigt men Jan Larsson kan avslöja att riktlinjer sannolikt kommer att tas fram för mellan 35 och 50 olika diagnoser. Detta räcker för att täcka en klar majoritet av alla sjukskrivningsdagar.

Tanken är att riktlinjerna för varje diagnos bland annat ska innehålla uppgifter om vad som är den normala behandlingen, den normala prognosen samt vilken typ av arbetsuppgifter som den sjukskrivna kan utföra trots sin sjukdom. Dessa uppgifter ska sammanfattas så att de för varje diagnos får plats på ungefär en A4-sida.

En fördel med de nya riktlinjerna är enligt Jan Larsson att sjukskrivningarna kan hanteras smidigare av både läkare och Försäkrings­kassan.  - Om man sitter med samma kunskap blir det mer transparent. För de läkare som håller sig inom riktlinjerna blir det rimligen en enklare hantering. Det gäller även för Försäkringskassan eftersom det bör bli färre läkarintyg som kommer att ogiltigförklaras av Försäkringskassan, säger Jan Larsson.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News