Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Nya riktlinjer tar sikte på de svåraste frågorna

Publicerad: 8 juni 2007, 10:20

Socialstyrelsen kommer att utvidga de nationella riktlinjerna för cancervården. Men några fler heltäckande vårdprogramliknande riktlinjer blir det inte från Socialstyrelsen – myndigheten inriktar sig nu på att ta tag i de verkliga knäckfrågorna.


Socialstyrelsens riktlinjer för bröst-, prostata- och kolorektalcancer, som Dagens Medicin presenterade i nr 12/07, kommer inte att få lika omfattande uppföljare för övriga cancerdiagnoser. Det framgår av Socialstyrelsens rapport om cancersjukvården som presenterades i slutet av april.

– Vi kommer inte göra som tidigare att vi i princip utformar hela vårdprogram. Det överlåter vi till regionerna. I stället ska vi ta hand om de svåra frågorna, säger Tony Holm, projektledare för Socialstyrelsens rapport.

Tillsammans med landets regionala onkologiska centrum, ROC, kommer Socialstyrelsen nu att ta itu med arbetet att avgränsa vilka frågor som ska tas med i de utvidgade riktlinjerna och vilka som ska lösas regionalt.

– Socialstyrelsen måste bli effektivare när det gäller att utkristallisera var det behövs vägledning. Resten är inte mindre viktigt, men det kan hanteras bättre på den regionala nivån, säger Tony Holm.

Detta ska ske i samarbete med virtuellt nationellt kompetenscentrum, VINK, som är de onkologiska centrumens samarbetsorgan, och sjukvårdsregionernas vårdprogramgrupper.
Det som kommer att bli aktuellt att ta upp i de nationella riktlinjerna är kontroversiella frågor där politiker och sjukvård har svårt att prioritera: nya dyra behandlingar, screening, vid etiska frågeställningar, där kunskapsläget är oklart och där det finns oacceptabla regionala skillnader.
Att ta fram lika detaljerade riktlinjer för alla cancerdiagnoser, runt 200 stycken, är helt enkelt inte möjligt av resursskäl.

– Vi vill ta ett bredare, mer strukturerat grepp på cancerområdet. Alternativet vore att vi väljer ut några få diagnoser till. På detta sätt klarar vi av fler cancerformer, säger Christina Kärvinge, chef för enheten för medicinska riktlinjer och prioriteringar.

Hur omfattande riktlinjerna kommer att bli är inte klart, men två områden som sannolikt kommer att få stor plats är palliativ vård och lungcancer.

I årets Cancerfondsrapport, som också den presenterades i april, efterlyses nationella riktlinjer för just lungcancer.

– Att det skulle bli lika omfattande riktlinjer för alla cancerdiagnoser vore kanske en önskedröm. Men för lungcancer tycker jag att det är en självklarhet. Det är den cancerform som dödar flest svenskar och det finns stora regionala skillnader i lungcancervården, säger Bengt Westermark, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd och professor vid Uppsala universitet.

Visserligen tror han att roc och VINK kan ha samma kompetens som Socialstyrelsen att ta fram vårdprogram.

– Men Socialstyrelsen är ju en statlig tillsynsmyndighet vars riktlinjer har en väldig tyngd. Jag vet inte om vårdprogram från regionerna kommer att få samma tyngd, säger Bengt Westermark.

Christina Kärvinge framhåller att inga andra av Socialstyrelsens riktlinjer är så detaljerade som de för bröst-, prostata- och kolorektalcancer.

– Vi har lärt oss mycket under processen, och om vi ser tillbaka är det till exempel inte självklart att vi hade valt bröstcancer där det redan fanns ett nationellt vårdprogram, utan kanske lungcancer i stället. Nu kommer vi att tillsammans med dem som jobbar med vårdprogram för lungcancer identifiera de områden där det behövs nationella riktlinjer. Jag tror att vi har mycket att vinna på att involvera dem från början och inte ha ambitionen att täcka precis allt, säger hon.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev