Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Nya vägar för första linjens vård

Publicerad: 11 februari 2010, 09:17


Dagens Medicins Primärvårdsdag 17 februari 2010

Den svenska primärvården befinner sig mitt i en avgörande omvälvning. Vårdvalet, som införs i alla landsting under 2010, innebär förändringar både för organisation, arbetssätt och innehåll i vården. Samtidigt pågår ett ständigt förändringsarbete, där samarbete över professionsgränserna är en väsentlig del.

Dagens Medicin inbjuder alla som arbetar i och med primärvården till en spännande heldag om de avgörande framtids- och utvecklingsfrågorna för den sjukvård som ligger i första linjen.

■ På vilket sätt ska vårdens kvalitet mätas?
   ■ Hur ska primärvården hantera patienterna med komplexa problem?
   ■ Morgondagens patienter är individualister på jakt efter god hälsa - hur kan läkare och sjuksköterskor möta deras krav?
   ■ Hur kan vårdteamet skapa rum för själen i den kroppsligt inriktade vården?

Praktisk information

Datum: Onsdagen den 17 februari.
Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm.
Kostnad: 895 kronor + moms för prenumeranter på Dagens Medicin samt för medlemmar i Svensk förening för allmänmedicin, Distriktsläkarföreningen och Distriktssköterskeföreningen. Ordinarie pris är 1 295 kronor + moms.
Kontakt: Åsa Uhlin 08-545 123 02 e-post
Utställarinformation: Annika Östholm 08-566 241 13 e-post

Program

8.30 Registrering och kaffe.

9.00  Kultur, klass och kropp på vårdcentralen.
Omkring en fjärdedel av alla patienter som besökte en vårdcentral i Malmö hade besvär som det inte gick att hitta en medicinsk förklaring till. Hur kan primärvården möta dessa patienter på ett bättre sätt? I en uppmärksammad, aktuell avhandling har Ingrid Fioretos undersökt hur primärvården bemöter patienterna som ständigt kommer tillbaka.

Talare: Ingrid Fioretos, fil dr, etnolog vid Lunds universitet.

Tema: Nya vägar i vårdvalet

9.30 Hur ska vården hantera patientens fria val?
I en allt mer fragmentiserad sjukvård jagar krävande och välinformerade individualister hälsa och välbefinnande. Har personalen i primärvården tillräcklig kompetens för att möta sina nya vårdkunder? Mats Olsson från Kairos Future presenterar helt färska data från den stora undersökningen Morgondagens hälsokonsument.

Talare: Mats Olsson, framtidsstrateg inom hälsa och vård, Kairos Future.

10.15 Kaffe

10.45 Satsa på forskningen – även i vårdvalstider!
Tre universitet står bakom uppdraget att inrätta en forskarutbildning i allmänmedicin, med säte i Umeå. Men finns det chans för allmänläkaren att forska när de ekonomiska förutsättningarna blir tuffare?

Talare: Professor Lars Hjalmar Lindholm, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå.

11.15 Hur påverkar vårdvalet kvaliteten i primärvården?
Målet med vårdvalsmodellerna är bland annat att öka tillgängligheten. Frågan är om den nya organisationen hjälper läkare och sjuksköterskor i första linjen att förbättra kvaliteten i den vård som patienterna får.

Panel: Eva Jaktlund, ordförande i Sfam, Inger Rising, ordförande i Distriktssköterskeföreningen, Roger Molin, Sveriges Kommuner och Landsting och Ove Andersson, ordförande i Distriktsläkarföreningen.

12.00 Lunch

Kvalitet och utveckling i primärvård

13.00 Primärvårdspsykiatri - vad kan vi erbjuda patienterna?
På Gustavsbergs vårdcentral i Värmdö arbetar ett psykosocialt team med att möta det ofta mycket stora behovet av psykiatrisk hjälp.

Talare: Kersti Ejeby, verksamhetschef, och Klara Sternbrink, psykolog, på Gustavsbergs vårdcentral.

13.30 Hur kan vi möta kraven på kvalitetsmätning i primärvården?
Kan de nationella kvalitetsregistren användas för att utveckla och förbättra arbetet på vårdcentralen – eller behövs det ett annat sätt att mäta kvalitet?

Talare: Sofia Kialt, projektledare Sveriges Kommuner och Landsting, och Kjell Lindström, primärvårdens FoU-enhet, Landstinget i Jönköpings län.

14.15 Kaffe.

14.45-16.15 Workshops, parallella sessioner

A Så nätverkar vi kring folkhälsan.
I Landstinget Kronoberg drivs sedan flera år hälsosatsningen ”Det goda livet”. En av utgångspunkterna har varit att skapa nya möjligheter för nätverksbyggande och hälsofrämjande arbete.

Workshopen leds av överläkare Karin Bengtsson och psykolog Hans Ljungqvist, FoU-centrum Växjö.

B. Så blir du företagare i vården.
Praktiska råd och tips till dig som vill ta steget och starta en egen verksamhet – eller är nyfiken på hur privat verksamhet bedrivs.

Workshopen leds av Annika Järemo, Tillväxtverket, Agneta Spånberg, Almi Företagspartner Skåne, och Anders NIlsson, verksamhetschef, Hammarby Sjöstads Husläkare.

C. Att fylla i beslutsunderlag för sjukskrivning.
Råd och förslag som ska öka förståelsen för hur blanketten för medicinskt beslutsunderlag vid sjukskrivningsärenden är tänkt att fyllas i. Det blir konkreta exempel och möjlighet till diskussion om svåra gränsdragningar

Workshopen med Jan Weibring och Kristina Hylén Bengtsson, Försäkringskassan.

D. KOL en systemisk sjukdom: Hur behandlar vi dessa patienter i dag?
Så bör vi prioritera när det gäller behandlingen av den multisjuka KOL-patienten i primärvården.
Workshopvärd är Nycomed.

Workshopen  leds av Alf Tunsäter, Universitetssjukhuset i Lund, och Wolfgang Reinhardt, Universitetssjukhuset Mas i Malmö.

E. Ett idealkoncept för vårdcentralen kvalitetsarbete på gräsrotsnivå
Under två år har Carema Primärvård arbetat med ett projekt där företagets vårdcentraler har kunnat jämföra sig med varandra utifrån en rad olika kvalitetsparametrar. Erfarenheterna har samlats i en verktygslåda med "best practice" för hur en bra vårdcentral ska fungera. I en workshop berättar kvalitetschefen Maria Pierrou och hennes kollegor hur resultaten och erfarenheterna har förts ut i organisationen med hjälp av kvalitetscoacher.
Workshopvärd är Carema.

Workshopen leds av Maria Pierrou, kvalitetschef Carema Hälso- och sjukvård, Johan Estberg, medicinsk chef, Carema samt Charlotte Oja, Carema vårdcentral Farsta.

F. Vad är värdet av patienterna?
 ACG, adjusted clinical groups, är en metod för att visa hur  vårdkrävande en befolkningsgrupp är. Systemet har blivit allt intressantare för landstingen som ett sätt att räkna ut vilken ersättning som vårdcentraler i vårdvalet bör ha. Men det kan också användas i primärvårdens eget kvalitetsarbete. Under workshopen går Ensolution igenom grunderna i systemet.
Workshopvärd är Ensolution.

Workshopen leds av Andreas Johansson, Ensolution

16.15 Paneldiskussion: Bortvald och betygssatt
Tre verksamhetschefer om sina bästa överlevnadsknep för en primärvård i förändring.

Panel: Helena Josefsson, verksamhetschef Tullinge vårdcentral, Daga Byfors, verksamhetschef S:t Eriks vårdcentral, Stockholm, och Mikael Ryd, verksamhetschef Rättviks vårdcentral.

17.00 Seminariet avslutas.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev