Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Nytt hopp vid svår hudcancer

Publicerad: 4 juni 2012, 07:39

ASCO 2012 Ännu ett nytt hudcancerläkemedel, trametinib, har nu visat sig kunna öka överlevnaden för patienter med spritt malignt melanom.


Det senaste året har två nya läkemedel, ipilimumab och vemurafenib, ökat hoppet om längre liv vid avancerat malignt melanom. Nu presenteras positiva resultat för ännu ett läkemedel .

Läkemedlet trametinib är liksom vemurafinib aktuellt för tumörer med så kallad BRAF-mutation. Medan vemurafinib är en direkt BRAF-hämmare, blockerar trametinib ett annat enzym, kallat MEF, i samma signalkedja.

I studien randomiserades 322 patienter till antingen tablettbehandling med trametinib, eller till cellgiftbehandling var tredje vecka. I gruppen som fick cellgifter var tiden tills sjukdomen fortskred, så kallad progressionsfri överlevnad, bara 1,5 månader – medan den i trametinibgruppen var 4,8 månader.

Efter sex månader levde 81 procent av patienterna som fick trametinib jämfört med 67 procent i cytostatikagruppen. Trametinib hjälpte dock inte patienter som var över 65 år eller hade en viss form av BRAF-mutation, kallad V600K

De vanligaste biverkningarna var hudutslag, diarré och perifera ödem. I ett fåtal fall fick patienter påverkan på hjärtats pumpfunktion, men detta gav inga symtom och var övergående, skriver forskarna  i den interantionella gruppen bakom studien. Inga sekundära hudtumörer observerades, vilket varit fallet med BRAF-hämmare.

Studien är sponsrad av läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline. Den presenterades på den amerikanska cancerkongressen ASCO, och vid samma symposium presenterades enligt nyhetstjänsten MedPage  Today positiva resultat även för BRAF-hämmaren dabrafenib.

Studien om trametinib publiceradas också samtidigt i New England Journal of Medicine. I en kommentar i tidskriften skriver Edward A. Sausville, University of Maryland, poängterar att 4 procent fler av dem som fick tremetinib levde efter 6 månader, trots studieupplägget där de som först fick cellgifter fick byta behandling när deras sjukdom fortskred. Han påpekar dock att bara 22 procent av patienterna faktiskt svarade på behandlingen. För att få så stor effekt som möjligt behöver kanske olika BRAF- och MEK-hämmare kombineras, skriver han.

Läs abstract:

Keith Flaherty med flera. Improved Survival with MEK Inhibition in BRAF-Mutated Melanoma. New England Journal of Medicine, publicerad online den 4 juni 2012.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev