Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

onsdag12.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Nytt journalsystem anses vara en fara för patienterna

Publicerad: 19 november 2008, 15:17

Ökar arbetsbelastningen. Skapar stress. Hotar patientsäkerheten. Så beskrivs journalsystemet Systeamcross, som nu införs i Landstinget Västernorrland trots massiv kritik.


Dagens Medicin har tidigare berättat om journalsystemen Cosmic i Östergötland och Vas i Halland, som har orsakat såväl proteststormar från personalen som allvarliga tillbud vad gäller patientsäkerheten.

Nu är det Landstinget Västernorrlands tur, där journalsystemet Systeamcross införs på bred front. Visionen är den välkända – för varje patient, ska det finnas endast en journal. Om ett år ska allt vara klart.

Systeamcross finns sedan en tid inom primärvården och på delar av Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand. Men när det kom till medicinkliniken tog det stopp. Där har personalen, både läkare och sjuksköterskor, anmält systemet till Arbetsmiljöverket, eftersom det anses hota både arbetsmiljön och patientsäkerheten.

– Systeamcross är ett antikt system. Poängen är att ha ett enda komplett system, som kan läsas av alla, inklusive vårdcentralerna, men så kommer det inte att bli, säger Ulla Holmlund, sjuksköterska och skyddsombud vid njurmedicin på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand.

Det är hon och tre andra skyddsombud som står bakom en av anmälningarna till Arbets-miljöverket.
Enligt Ulla Holmlund kommer journalsystemet att leda till såväl ökad arbetsbelastning som ökad stress.

Men på vilket sätt hotar Systeamcross patientsäkerheten?

– Man måste gå in i flera olika system och leta uppgifter. Man måste ha flera fönster uppe samtidigt, vilket gör att det är lätt att missa en uppgift. Till exempel finns ingen automatisk överföring mellan röntgen och labb till patientjournalen. Bokningssystemet finns också i ett annat system. Det kommer att bli kaos.

Anser att det går för fort
Ove Storkamp, överläkare i njurmedicin vid Länssjukuhset Sundsvall-Härnösand, är inne på samma spår. På uppdrag av chefen för medicinkliniken, Åke Gustafsson, skrev Ove Storkamp tidigare i år en rapport om införandet av Systeamcross, där flera problem pekades ut. Dessutom, hävdar han, går införandet för fort.

– Det är ytterst få sjukhus som inte har datorjournaler på alla kliniker, men så är det på vårt sjukhus. Det kan leda till svårigheter att rekrytera personal. Därför är ledningen pressad att snabbt datorisera journalerna och inför systemet trots allvarlig kritik och bristande funktionalitet, vilket kan hota patientsäkerheten, säger Ove Storkamp.

Förstår inte alls kritiken
Michael Gårdebäck, chef för sjukhusets medicindivision, håller dock inte alls med om kritiken.

Hotar Systeamcross patient­säkerheten?

– Tvärtom. En sammanhållen journal måste ju vara bättre än att vi ligger med den blandkompott av olika journalsystem som vi hade tidigare.

Men enligt kritikerna blir det inte blir en enda journal utan flera?

– Den kritiken förstår jag inte alls. För att få tag i vissa journaluppgifter kommer man att behöva gå tillbaka till antingen Alfasystemet eller till pappersjournalerna, det stämmer, men det är ju en definitionsfråga om man ska kalla det för ett journalsystem eller ett journalarkiv.

Många hävdar att det inte kommer att bli en automatisk överföring mellan exempelvis röntgen och labb till patientjournalen.

– Det blir en automatisk överföring förutom i vissa delar, som provsvar från patologen och bakteriologen. Men så är det för nästan alla journalsystem. I dag finns endast fem, sex landsting som har automatisk överföring på allt, exempelvis de som använder Cosmic, men då har de fått andra problem på halsen i stället.

Hur ser du på att journalsystemet är anmält till Arbetsmiljöverket?

– Vi tar anmälningarna på stort allvar och vi gör vårt yttersta för att tillgodose dem, även om jag inte håller med om att Systeamcross utgör ett hot mot arbetsmiljön. Men de innehåller seriösa frågeställningar som vi tar på allvar, säger Michael Gårdebäck.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev