Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Nytt medel mot proppar reserveras för riskpatienter

Publicerad: 9 augusti 2002, 11:55

Risken att drabbas av blodpropp efter en höftprotesoperation mer än halverades om patienten fick det nya blodförtunnande läkemedlet Arixtra jämfört med traditionell behandling. Men svenska experter är tveksamma till om det räcker för att motivera en tre gånger dyrare behandling.


Arixtra (fondaparinux) godkändes i våras både i Europa och i USA. Den godkända indikationen är förebyggande av djupa venösa blodproppar hos patienter som genomgår större ortopedisk kirurgi i de nedre extremiteterna. Medlet verkar genom att hämma koagulationsfaktor Xa.  En av de studier som godkännandet grundar sig på publicerades i maj i tidskriften The Lancet. Resultaten visade att endast 4 procent av de patienter som behandlades med fondaparinux efter en höftledsoperation drabbades av venösa blodproppar, jämfört med 9 procent i den grupp som behandlades med det lågmolekylära heparinet Klexane (enoxaparin).  Men i samma utgåva publicerades även en annan studie med en liknande design. I den studien uppnåddes ingen signifikant skillnad mellan de båda grupperna när det gäller risken för blodpropp.  Satsa på högriskgrupper  Bengt Eriksson, överläkare i ortopedi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra i Göteborg och huvudkoordinator i den första studien, anser att det är oklart varför resultaten skiljer sig åt.  - Det finns ingen tydlig förklaring till skillnaderna, säger han.  En möjlig orsak kan enligt Bengt Eriksson vara att doseringen av enoxaparin skilde sig åt mellan studierna.  Christer Andersson, överläkare i ortopedi vid Universitetssjukhuset i Linköping, och som också har deltagit i en av studierna, anser att det finns tydliga vinster att hämta vid behandling med Arixtra.  - Den stora fördelen med läkemedlet är att det minskar risken för blodproppar mer än de äldre preparaten. Men eftersom vi ännu inte vet exakt vilka och hur många patienter som verkligen kan ha glädje av läkemedlet, bör vi tills vidare i första hand behandla vissa högriskgrupper. Dit hör äldre patienter som genomgår större ortopediska ingrepp, säger Christer Andersson.  Hälsoekonomin måste utredas  En fördel med Arixtra är också att behandlingen kan starta efter operationen, till skillnad från de äldre preparaten. Det kan betyda att blödningsrisken under operationen minskar.  Forskarna anser dock att det behövs fler studier om blödningsrisken, samt om vilken nytta patienterna verkligen har av behandlingen.  I de två studier som nu gjorts har förekomsten av blodproppar mätts med hjälp av kontraströntgen. Men i praktiken ger inte alla dessa blodproppar kliniska symtom. De verkliga kliniska vinsterna med fondaparinux är därmed inte klarlagda.  - Det är därför för tidigt att avgöra vilka hälsoekonomiska vinster man kan göra på att låta patienter få behandling med denna typ av läkemedel. I synnerhet som Arixtra är nästan tre gånger dyrare än de äldre preparaten, säger Christer Andersson.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev