Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

tisdag18.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Nytt register kan visa var bröstkirurger lyckas bäst

Publicerad: 22 september 2005, 07:51

Ett nationellt kvalitetsregister för bröstcancerkirurgi är under uppbyggnad. Kanske kommer det att leda till att färre och större kliniker kommer att ta hand om operationerna i framtiden.


Tanken med registret är att läkarna ska fylla i olika kvalitetsindikatorer i ett internetbaserat formulär, som laddas ner i en lokal databas på respektive klinik. Fakta om tumörstorlek, postoperativa blödningar eller infektioner i samband med ingreppet, men också vårdtider och problem med exempelvis domningar och svullnad i armen förs sedan över till det nationella registret.

- Det här gör att vi får möjlighet att följa och säkerställa en likvärdig och hög kvalitet när det gäller bröstcancerkirurgi över hela landet. Registret kommer därför sannolikt att leda till att vi i framtiden får färre, men större och välutrustade, enheter som tar hand om dessa patienter, säger Jan Frisell, professor i kirurgi, Karolinska universitetssjukhuset i Solna och ordförande i Svensk förening för bröstkirurgi.

Denna förening inom Svenska läkaresällskapet är initiativtagare till registret. Redan nu testas det vid kirurgklinikerna i Lund, Helsingborg, Kalmar och vid S:t Görans sjukhus i Stockholm.

Det nationella registret grundas till stora delar på erfarenheterna från det register för bröstcancerkirurgi som sedan år 2000 har varit tillgängligt för åtta kliniker som opererar bröstcancerpatienter i Stockholms läns landsting.

I detta register går det att i realtid se förändringar av de inmatade uppgifterna. Det går även att utföra enklare statistiska beräkningar, vilket gör det möjligt att  jämföra behandlingsresultat mellan olika kliniker.

Carl Wadström, verksamhetschef på bröstmottagningen vid privata Cityvården i Stockholm, och projektledare för Stockholmsregistret, ser många fördelar med det nationella registret. Han betonar dock att en nyckelfaktor för att det ska fungera är att det tillsätts personer som ansvarar för kvalitetsarbetet ute på klinikerna.

Erfarenheterna från Stockholm visar nämligen att av de cirka 1 600 patienter som opereras varje år kommer cirka 67 procent in i registret direkt efteråt. Men vid uppföljningen efter ett år registreras endast cirka 47 procent.

- Det viktiga är att man redan nu från starten implementerar tydliga rutiner för hur det nationella systemet ska användas i verksamheten och även ger läkarna den tid som behövs för att fylla i uppgifterna. Annars kommer inrapporteringen att bli lidande, säger Carl Wadström.

Trots bitvis bristande inrapportering i Stockholm har man ändå kunnat dra tydliga slutsatser när det gäller vårdkvaliteten. Registret visar bland annat att cirka 25 procent av patienterna är missnöjda med det kosmetiska resultatet efter operationerna.

- Eftersom resultaten blir så tydliga ger den här typen av register utmärkta möjligheter att upptäcka brister i vårdkedjan. Därmed kan vi också följa upp och styra de utvecklingsarbeten som pågår, säger Carl Wadström.

Ännu finns en del frågor att lösa, till exempel när det gäller säkerheten vid överföring av patientdata och finansieringen av det nationella systemet. Förhoppningen är dock att landets alla bröstopererande kliniker ska ha tillgång till registret våren 2006.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev