Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

söndag09.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Nytt stöd åt svensk rutin att ge Asa direkt efter bypass

Publicerad: 15 november 2002, 12:45

En internationell studie bekräftar rutiner som sedan länge tillämpas i svensk hjärtkirurgi. Att ge bypass- patienter acetylsalicylsyra, Asa, direkt efter operationen minskar dödligheten kraftigt jämfört med om de får läkemedlet först två dygn senare.


Svensk hjärtkirurgi ligger i den internationella framkanten. En påminnelse om det kom förra månaden när tidskriften New England Journal of Medicine, NEJM, publicerade en internationell studie om effekten av tidigt insatt acetylsalicylsyra, Asa, efter bypasskirurgi av kranskärlen.  I studien ingick 5065 patienter på 70 sjukhus i 17 länder, dock inte i Sverige. Ungefär 60 procent av patienterna fick Asa de första två dygnen efter operationen.  Dödligheten sjönk med 68 procent  Resultatet var slående. När Asa gavs inom 48 timmar efter bypassoperation, minskade dödligheten under sjukhusvistelsen med drygt två tredjedelar, jämfört med om Asa inte givits de två första dygnen.  I analysen räknades dödsfall under de första 48 timmarna bort, 2 av 3001 patienter i Asa-gruppen, 41 av de 2064 övriga. Under resten av sjukhusvistelsen avled 1,3 procent av patienterna i Asa-gruppen som överlevt de två första dygnen efter operationen. Motsvarande andel för dem som inte fick tidig Asa var 4,0 procent. Den relativa risken att dö under sjukhusvistelsen var alltså 68 procent lägre för Asa-gruppen.  Dessutom minskade risken för hjärtinfarkt med 48 procent. Risken för stroke sjönk med 50 procent. Även andra organsystem påverkades positivt. Risken för njursvikt minskade med 74 procent och för ischemisk tarmsjukdom med 62 procent.  I den aktuella studien halverades i stället risken för gastrointestinala och andra blödningar i gruppen som fick Asa de två första dygnen efter operationen. Dessutom minskade behovet av ny operation på grund av blödning med 63 procent. Förekomsten av infektioner minskade med 36 procent.  Den genomsnittliga sjukhusvistelsen var något kortare för gruppen som fick Asa tidigt, 9,5 dagar jämfört med 11,5 för övriga.  Standard sedan tio år i Sverige  Att ge Asa före bypasskirurgi har tidigare ansetts kontraindicerat, på grund av blödningsrisken.  Samtidigt finns entydiga belägg för att långsiktig behandling med Asa efter bypasskirurgi motverkar att graften sätts igen av blodlevrar, tromboser. Men hittills har det i ett internationellt perspektiv varit kontroversiellt att sätta in Asa direkt efter operationen. Dock inte i Sverige.  - Vi har i Sverige sedan tio år satt in Asa tidigt efter bypassoperationen, på grundval av våra erfarenheter och att medlet är så ofarligt, säger Torkel Åberg, verksamhetschef på Hjärtcentrum, Norrlands universitetssjukhus i Umeå.  Han menar att det kan vara en av de viktigaste orsakerna till att dödligheten vid hjärtkirurgi i Sverige tillhör de absolut lägsta i världen.  I en medicinsk ledarkommentar i tidskriften där den aktuella studien publicerades, understryker Eric J Topol, Cleveland Clinic Foundation, Ohio, USA, att skillnaden i överlevnad hade varit ännu större om man tagit med även de dödsfall som inträffade de två första dygnen efter operationen. Dödligheten var då 30 gånger högre utan Asa än med.  Ju tidigare Asa sätts in desto gynnsammare; 1-6 timmar efter operationen kan vara det optimala, föreslår Eric J Topol. Han anser att skyddet kan vara ännu bättre än i studien, om lägre doser används.  - I Sverige undviker vi de högsta doserna för att minska riskerna för magblödningar, säger Torkel Åberg.  Ledarkommentarens rubrik i NEJM är Aspirin with Bypass Surgery - From Taboo to New Standard of Care. I Sverige var det länge sedan Asa var tabu vid bypassoperation.  Fotnot: Studien finner du i New England Journal of Medicine 2002;347:1309-17

Cecilia Bohlin

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev