Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Nytt stöd för att twar bidrar till utveckling av hjärtsjukdomar

Publicerad: 20 maj 2008, 11:39

Ny svensk forskning visar att bakterien chlamydia pneumoniae, twar, ofta finns i hjärt- och kärlvävnad hos patienter med hjärt-kärlsjukdom. Fyndet ger stöd åt att bakterien är involverad i sjukdomsutvecklingen.


Bakterien Chlamydia pneumoniae kan orsaka luftvägssjukdomar, men forskning har även visat på ett samband mellan bakterien och hjärt-kärlsjukdomar. Det är dock ännu oklart om bakterien bidrar till utvecklingen av dessa sjukdomar.

Nu har Marie Edvinsson, AT-läkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, undersökt sambandet närmare genom att studera förekomsten av twar-bakterier i vävnadsprover från patienter som genomgått olika typer av hjärtoperationer.

Resultaten presenternas i den avhandling Marie Edvinsson lägger fram vid Uppsala universitet på fredag, den 23 maj.

Det visade sig att bland 44 patienter som genomgått bypassoperation på grund av kärlkramp påträffades bakterien i vävnad från kroppspulsådern i hälften av fallen. Bakterien hittades även i förkalkade hjärtklaffar hos 22 procent av totalt 76 patienter som genomgått klaffbytesoperation på grund av förträngning i aortaklaffen. Dessa patienter led även av kranskärlssjukdom i högre grad än patienter utan bakterien i klaffen.

– Det här är en av få studier som kunnat påvisa levande bakterier hos dessa patienter, vilket ger stöd åt hypotesen att twar-bakterier är aktivt involverade i utvecklingen av dessa sjukdomar, säger Marie Edvinsson.

Antibiotika mot twar-bakterier har tidigare testats som behandling av hjärt-kärlsjukdom i större studier, dock utan några positiva effekter.

– Kan det fastställas att bakterien är med och orsakar hjärt-kärlsjukdom så är det viktigt att hitta andra behandlingsmetoder än antibiotika. För att detta ska bli möjligt måste mekanismerna för hur bakterien framkallar sjukdomen undersökas närmare, säger Marie Edvinsson.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev