Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag21.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Nytt vårdprogram minskade förvirring efter höftfraktur

Publicerad: 11 Juni 2008, 08:00

Med några enkla åtgärder kunde antalet äldre med höftfraktur som drabbades av akut förvirring reduceras avsevärt. Det visar en utvärdering av ett nytt vårdprogram på Universitetssjukhuset i Lund.


Många äldre patienter som genomgått kirurgiska ingrepp drabbas av akut förvirring, särskilt efter en höftfraktur. Förvirringen ökar i sin tur risken för andra komplikationer, ökade vårdtider och dödsfall efter frakturen.

Nu visar en avhandling från Lunds universitet att dessa problem kan minskas betydligt om patienterna tas om hand enligt ett speciellt vårdprogram före, under och efter operation.

– Dessa patienter lider ofta redan av flera andra sjukdomar, och en höftfraktur kan därför innebära ett stort trauma för en redan skör patient. Många får vänta länge på både smärtlindring och operation, vilket kan medföra att de drabbas­ av förvirring redan före operationen­. Våra resultat visar att det går att åstadkomma mycket för denna patientgrupp­ med relativt­ enkla medel, säger Karin Björkman Björkelund­, sjuk­sköterska och författare till avhandlingen­, som lades fram i maj.

Tidiga tecken spårades

I vårdprogrammet ingick bland annat att patienterna fick dropp, syrgasbehandling och smärtlindring redan i ambulansen. Patienternas fysiologiska status kontrollerades regelbundet, exempelvis mättes syremättnad i blodet och smärtintensitet flera gånger per dag. Rutinerna vid förflyttning mellan vårdavdelningar förbättrades, och väntetiderna minimerades i så hög grad som möjligt.

Dessutom spårades tidiga tecken på förvirring direkt vid ankomsten till sjukhuset och därefter dagligen, genom att patienterna testades med ett instrument för mätning av förvirring, kallat Obs.

– Åtgärderna är i sig ganska okomplicerade, det svåra är att implementera dem i praktiken. Personalen­ fick utbildning om vårdprogrammet, och efterföljdes inte de nya rutinerna så uppmärksammades­ det direkt, säger Karin Björkman Björkelund­.

Utvärderingen av vårdprogrammet­ inkluderade 263 höftfraktur­patienter som var kognitivt friska vid ankomsten­ till sjukhuset. Hälften vårdades enligt det nya programmet­ och resten behandlades enligt vanliga­ rutiner, dock med något ökad uppmärksamhet eftersom de över­vakades och testades på samma sätt som inter­ventionsgruppen­­­.

När samtliga patienter följts upp visade det sig att av de patienter som vårdats enligt de nya rutinerna hade 29 drabbats av förvirring, jämfört med 45 av dem som fått traditionellt omhändertagande.

Tillämpas nu på alla patienter

Avhandlingen visade även att patienter som hade för låg syremättnad i blodet, under 90 procent, hade dubbelt så hög risk att drabbas av akut förvirring efter operation jämfört med andra patienter.

Det framkom även att risken att dö inom fyra månader efter höftfrakturoperation var nästan fyra gånger högre för män med jämfört med kvinnor.

– Genom att sätta in åtgärderna i ett tidigt skede avtar risken för både förvirring och andra komplikationer. Förutom minskat lidande och snabbare­ rehabilitering kan ett förbättrat­ omhändertagande medföra stora sjukvårdsekonomiska vinster, eftersom äldre höftfrakturpatienter är en av sjukvårdens mest resurs­krävande patientkategorier, säger Karin Björkman Björkelund.

Vid Universitetssjukhuset i Lund omhändertas numera samtliga patienter­ med höftfraktur enligt det nya vårdprogrammet­.

Läs mer om geriatrik i Dagens Medicin nr 18/08.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev