Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Oansvariga studenter blir dåliga läkare

Publicerad: 2 januari 2006, 13:52

Oprofessionellt beteende hos läkare grundläggs tidigt - redan under läkarutbildningen. Det är en slutsats av en studie som publiceras i New England Journal of Medicine.


Risken för en läkare att få en disciplinpåföljd under sitt yrkesliv är tre gånger så hög om han eller hon visat prov på bristande professionalism under sin tid som läkarstudent.  Det visar en studie som gjorts av forskare vid University of Michigan Medical School i Ann Arbor, USA.

I studien ingick 235 läkare från tre olika medicinska universitet och som under perioden 1990-2003 hade fått en disciplinpåföljd av den federala myndighet som hanterar sådana ärenden i USA. De hade fällts för olika typer av ärenden - drogmissbruk, felbehandling, kriminalitet och underlåtenhet. De flesta hade flera ärenden som låg dem till last.

De 235 fällda läkarna jämfördes med en kontrollgrupp bestående av 469 läkare som var matchade i ålder och som hade gått vid samma universitet under motsvarande studietid.

Forskarna fann att oprofessionellt beteende under studieåren var den största riskfaktorn för att senare i yrkeslivet drabbas av en disciplinpåföljd. Jämfört med läkarna i kontrollgruppen var det tre gånger så vanligt att de fällda läkarna hade uppfört sig oproffsigt under sin studietid.

Dåliga test- och studieresultat under läkarutbildningen var i jämförelse en mycket liten riskfaktor för att bli föremål för disciplinära åtgärder, enligt forskarna.

De granskade ett flertal olika exempel på oprofessionellt beteende bland läkarstudenter, däribland opålitlighet när det gällde närvaro, dålig uppföljning av patienter, svårighet att ta till sig konstruktiv kritik, passivitet och bristande entusiasm.

Risken att senare i yrkeslivet bli utsatt för en disciplinpåföljd var allra högst bland de studenter som hade visat sig oansvariga i sin relation till patienter.

Forskarnas syfte med studien var att undersöka om det går att hitta tidiga varningssignaler på oprofessionellt beteende hos läkare. Deras slutsats är att det är en mycket viktig uppgift för de medicinska universiteten att direkt ta itu med studenter som inte lever upp till de professionella kraven på kompetens hos en läkare. Det skulle kanske kunna förebygga professionella misslyckanden senare i livet.

Dessutom, konstaterar forskarna, visar studiens resultat att läkarkompetens inte bara är en fråga om teknisk och intellektuell akademisk förmåga, utan också har andra viktiga dimensioner - som förmåga att kommunicera, att ta ansvar och ha rätt attityd till yrket.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev