Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Oenigt runt Socialstyrelsens förslag om specialiststruktur

Publicerad: 16 juni 2003, 12:07

Svenska läkaresällskapet har valt att ställa sig bakom Socialstyrelsens omtvistade förslag på en ny specialiststruktur för läkare. Läkarförbundet säger däremot bestämt nej till en nyordning som innebär att basspecialiteterna blir obligatoriska.


I februari presenterade Socialstyrelsen ett förslag som bland annat innebär en ny specialiststruktur för läkare. Enligt förslaget ska dagens 62specialiteter bantas ned och delas in i 53 bas-, gren- och tilläggsspecialiteter. Dessutom föreslås en rad åtgärder som ska stärka läkarnas ST-utbildning, se Dagens Medicin nr 7/03.  Av de remissvar som nu har lämnats in till socialdepartementet framgår att Svenska läkaresällskapet och Läkarförbundet är ense om de mindre kontroversiella förslag som rör specialistläkarnas utbildning. Från båda håll välkomnar man till exempel både planerna på ett nationellt råd med ansvar för ST-utbildning och tankarna om att externa bedömare ska granska ST-läkarnas kompetens innan specialistbevis utfärdas. Dessutom anser båda organisationerna att statens stöd till SK-kurser måste öka - men i snabbare takt än Socialstyrelsen föreslår.  Varnar för rekryteringsproblem  När det gäller förslaget på ny specialitetsstruktur är Läkaresällskapet och Läkarförbundet emellertid oeniga. Medan Läkaresällskapet anser att det är rimligt med en indelning som bygger på bredare gemensamma basspecialiteter, vänder sig Läkarförbundet mot att basspecialiteterna blir obligatoriska.   - Det finns fog för att vilja möta behoven i vården och jourverksamheten genom en bredare kompetens. Men detta är ett organisations- och ledarskapsproblem för landstingen och ingenting som ska lösas genom en ny specialitetsstruktur, säger Läkarförbundets ordförande Bernhard Grewin.  Läkarförbundet pekar bland annat på att rekryteringen till gren- och tilläggsspecialiteter kommer att försvåras när utbildningstiden förlängs. På samma sätt finns det en risk för att den kliniska forskningen inom dessa områden blir lidande. Förbundet framhåller också att den nya strukturen kan få olyckliga effekter på löneutvecklingen.  I underremisserna till Läkarförbundet och Läkaresällskapet har representanter för ett antal hotade specialiteter framfört krav på att de ska förbli bas- eller i vissa fall grenspecialiteter. I remissvaren till socialdepartementet har både Läkarförbundet och Läkaresällskapet dock valt att inte ta ställning för någon enskild specialitet i Socialstyrelsens förteckning.   Läkaresällskapet anser att Socialstyrelsen ska lägga grunden för en reviderad specialistförteckning genom att initiera en översyn av dagens målbeskrivningar.  - Eftersom det är svårt att veta vad man ska ta fasta på vid en jämförelse har vi valt att ducka för den här frågan. Vi kan inte gå in och föreslå detaljer om själva förteckningen utan att ta ställning till samtliga specialiteter, säger Läkaresällskapets ordförande Thomas Ihre.  Arbetsgivarna bakom förslaget  Bernard Grewin tror inte att de enskilda specialistföreningarna kommer att bli besvikna över att just deras åsikter inte har hörsammats mer i förbundets remissvar.   - Vi har tryckt på att det nationella rådet ska få i uppdrag att kunna föreslå eventuella justeringar i såväl förteckning som struktur. Detta ska göras i tät dialog med specialistföreningarna vilket innebär att de får ett reellt inflytande, säger han.  Från arbetsgivarhåll ställer man sig helt bakom grundprinciperna i Socialstyrelsens förslag.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev