Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Ökad risk för matstrupscancer hos för tidigt födda barn

Publicerad: 26 april 2006, 08:14

Forskare vid Karolinska institutet har gjort ett oväntat fynd. För tidigt födda barn kan löpa större risk än andra att senare i livet drabbas av matstrupscancer.


För en tid sedan publicerade forskare från Karolinska institutet, KI, i Solna en studie som visade ett samband mellan att födas för tidigt och att senare i livet utveckla adenokarcinom, körtelcancer, i matstrupen. I studien ingick 3 364 barn födda mellan 1925 och 1949. Alla föddes för tidigt eller var fullgångna, men med låg födelsevikt.

När forskarna följde upp vad som hänt med barnen senare i livet visade det sig att gruppen som helhet löpte en sjufaldigt ökad risk att få körtelcancer i matstrupen jämfört med  normalbefolkningen. Bland dem som vägt under 2 000 gram vid födseln var risken till och med elva gånger så hög.

- Det var ett oväntat fynd. Vi var egentligen ute efter att studera bröstcancerincidens när vi såg denna koppling, säger Anders Ekbom, professor i epidemiologi vid KI.

Söker i förlossningsjournaler  För att bekräfta sambandet går forskarna nu igenom alla fall av körtelcancer i matstrupen som registrerats i Socialstyrelsens cancerregister sedan 1958.

Enligt Anders Ekbom rör det sig totalt om "några hundra" fall. Forskarna ska leta upp så många förlossningsjournaler som möjligt för att se i vilken vecka de cancerdrabbade föddes och vad de då vägde.  

Anders Ekbom hävdar att flera saker talar för att tidig födsel skulle kunna kopplas till matstrupscancer. Bland annat finns ett samband mellan sjukdomen och gastroesofageal reflux,  att magsyra tränger upp genom magmunnen. Just för tidigt födda barn har ofta reflux, se artikel ovan.

Möjligt samband med körtelcancer  Dessutom ökar antalet fall av just körtelcancer i matstrupen, något som hittills inte har fått någon förklaring. Eventuellt skulle ökningen kunna kopplas samman med att allt fler barn föds för tidigt och överlever, menar Anders Ekbom.

- Vår första studie var hypotesgenererande. Nu arbetar vi med att bekräfta hypoteserna, säger han.

Lena Grahnquist, biträdande överläkare på enheten för gastroenterologi och nutrition vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna, känner väl till studien från Karolinska institutet.

- Den studien var en bomb - i alla fall för mig. Den pekade på vikten av att ta reflux hos för tidigt födda på allvar, säger Lena Grahnquist.

Totalt hittade forskarna endast åtta fall av körtelcancer i matstrupen bland de flera tusen barn de gick igenom.

- Det är viktigt att ha i åtanke att det är en ovanlig cancerform. När vi behandlar barn för reflux tar vi hänsyn till om barnet kräks mycket, inte vill äta, verkar ha ont eller får täta andningsuppehåll, säger Eva Berggren Broström, chef för neonatalverksamheten vid Karolinska universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev