Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Ökande oro för streptokocker bland gravida

Publicerad: 16 december 2003, 12:53

Det finns oklarheter om hur gravida kvinnor som har streptokocker typ B, GBS, ska behandlas. Därför ska nya riktlinjer utarbetas som även tar ställning till screening av GBS hos gravida. En studie om kunskapsläget i landet behöver också göras.


Mellan 20 och 30 procent av alla gravida kvinnor bär på grupp B-streptokocker, GBS, utan att veta om det. Bakterierna kan överföras till fostret, främst under förlossningen. Infektionen kan orsaka lunginflammation, hjärnhinneinflammation eller blodförgiftning och i värsta fall leda till att barnet avlider. Barn som föds för tidigt har större risk att bli smittade eftersom de har ett sämre immunförsvar. I Sverige drabbas ungefär ett av 1000 levande födda barn av en allvarlig infektion orsakad av GBS.  Test sker inte rutinmässigt  Något allmänt test som visar om den gravida kvinnan har GBS görs inte rutinmässigt i Sverige.  - Det finns oklarheter om hur detta ska hanteras inom mödrahälsovården och oron kring GBS har blivit större bland gravida kvinnor. Vi får många frågor från kvinnor som undrar om de handlagts på rätt sätt, berättar Karin Petersson, gynekolog och obstetriker vid kunskapscentrum för infektioner under graviditeten, INFPREG, vid Huddinge universitetssjukhus.  Minskar risk för infektioner  För att få bättre kunskap om de kliniska handläggningsrutinerna vid GBS ska de riktlinjer som finns ses över. Stellan Håkansson, neonatolog vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, har tagit initiativ till arbetet, som är en del av Socialstyrelsens översyn av riktlinjer för GBS-behandling.  - Vi vet för lite om förekomst och behandling av GBS i Sverige i dag. Därför finns det behov av studier om detta, samt en uppdatering av de riktlinjer som funnits sedan början av 1990-talet. I USA har man nu ändrat policy och kommit fram till att GBS-test ska tas på alla gravida kvinnor i slutet av graviditeten. De som är bärare av bakterierna erbjuds antibiotikabehandling under förlossningen. Detta är en fråga som vi behöver ta ställning till även i Sverige, säger Stellan Håkansson.  De amerikanska studierna har visat att antibiotikaanvändning i samband med förlossningen minskar risken för infektioner hos det nyfödda barnet. Men frågan är kontroversiell i Sverige eftersom denna behandling skulle öka antibiotikaanvändningen avsevärt.  En arbetsgrupp med företrädare för professionen har nyligen börjat arbeta med frågan och ska ta ställning till om de amerikanska studierna är relevanta även för svenska förhållanden.  Avsevärt färre barn avlider  Enligt ännu opublicerade svenska studier finns det anledning att tro att förekomsten av GBS ökar bland kvinnor.  - Därför vill vi starta en kartläggande studie i landet, där vi ser hur vanligt det faktiskt är att gravida är bärare av GBS samt se vilken typ av GBS-bakterier kvinnorna har, eftersom vissa är mer aggressiva än andra.  En pågående registerstudie ger, enligt Stellan Håkansson, indikationer på att GBS-infektioner hos nyfödda ökat något.  - Men andelen barn som avlider har dock minskat avsevärt, säger han.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev