Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Okej att efterforska vem som röjde journaluppgift

Publicerad: 27 november 2007, 12:50

Till en början rådde stor förvirring inom Stockholms läns landsting vad landstinget får göra om någon läcker sekretessbelagda journaluppgifter till pressen. Därför dröjde landstinget med att polisanmäla den källa som berättade för Aftonbladet om den psykiskt sjuka man som hotat att mörda landstingsrådet Filippa Reinfeldt.


Sekretessbelagda journaluppgifter som läcker till media omfattas inte av meddelarfriheten. Uppgiftslämnaren kan därmed efterforskas och straffas.

Därför polisanmäler nu Stockholms läns landsting att sekretessbelagda journaluppgifter om en psykiskt sjuk man som hotat att mörda Filippa Reinfeldt läckte ut till pressen.

– Det finns anledning att misstänka att uppgifterna kom från vården och eftersom det i så fall är ett brott mot tystnadsplikten har vi polisanmält händelsen, säger Bill Eriksson, kommunikationsdirektör för Stockholms läns sjukvårdsområde där psykiatrin ingår.

Citerade ordagrant ur journalen
Det var för två veckor sedan som Aftonbladet publicerade omfattande uppgifter om den psykiskt sjuka man som hotat att mörda Filippa Reinfeldt (m), landstingsråd i Stockholm samt statsministerns hustru. Bland annat citerade Aftonbladet ordagrant långa stycken ur mannens journal.

Ansvariga inom Stockholms läns landsting gick i taket. Men till en början rådde stor förvirring vad som gällde rent juridiskt, vad landstinget fick göra för att ta reda på vem som hade läckt uppgifterna till kvällstidningen.

Det som trasslade till det var det så kallade meddelarskyddet. Detta skydd ger alla offentliganställda rätt att lämna uppgifter till pressen, även hemliga uppgifter. För att garantera uppgiftslämnarens anonymitet finns ett efterforskningsförbud som för­bjuder arbetsgivaren att försöka ta reda på vem källan är.

På grund av detta trodde Stockholms läns landsting till en början att det inte kunde agera mot den källa som läckte till Aftonbladet.

”Det finns flera undantag”
Inte ens landstingets chefsjurist, Anne Rundquist, hade koll på läget.

- På grund av meddelarskyddet råder det efterforskningsförbud, sade hon då, en felaktig uppgift som Dagens Medicin tyvärr vidarebefordrade till sina läsare i förra veckan, se nr 47/07.

– Det var fel av mig, meddelarskyddet gäller inte för sekretessbelagda journaluppgifter, säger Anne Rundquist nu.

Eva Lenberg är ämnesråd vid justitiedepartementet och en av Sveriges främsta experter på sekretesslagen.

–  Huvudregeln är att meddelarskyddet gäller men det finns flera undantag då detta skydd är inskränkt och då det inte råder meddelarfrihet, säger hon.

Ett sådant exempel är sekretess­belagda journaluppgifter. Då väger tystnadsplikten tyngre än allmän­hetens  rätt till information. Meddelarskyddet upphör att gälla – och därmed även efterforskningsförbudet. Men i dessa fall är det bara Justitieombudsmannen, JO, eller Justitiekanslern, JK, som får efterforska vem som har lämnat uppgifterna.

Till landstingets och Anne Rundquist försvar ska sägas att sekretess­lagen inte alltid är helt kristallklar. Även Eva Lenberg får vissa problem när Dagens Medicin ber om hjälp att tolka lagtexten.

– Det finns undantag från undan­tagen så att säga vilket komplicerar det hela. Vissa uppgifter omfattas av meddelarfriheten, bland annat uppgifter om verkställigheten av tvångsvård. Beslutet om tvångsvård omfattas av rättssäkerhetsskäl över huvud taget inte av sekretess.

Gäller bara uppgifter

Huvudregeln är att meddelarskyddet gäller inom offentlig sektor. Men det finns flera undantag, exempelvis om uppgiftslämnaren gör sig skyldig till ”uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt”.
Om meddelar­skyddet gäller är det endast uppgifter som får lämnas vidare, aldrig handlingar eller dokument. I så fall råder även efterforskningsförbud för arbetsgivaren. Brott mot detta förbud kan ge böter eller fängelse i högst ett år.
Privata arbets­givare har rätt att efterforska uppgiftslämnare.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News