Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

"Oklar effekt av HPV-vacciner"

Publicerad: 31 januari 2008, 07:01

Enligt en ny rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, är kunskapen om de vacciner mot livmoderhalscancer som finns på marknaden i dag för dålig för att man ska kunna dra någon slutsats om deras långsiktiga skyddseffekter.


SBU konstaterar att det i dag inte går att säga i vilken omfattning allmän barnvaccination med de aktuella vaccinerna kan förebygga framtida cancerfall eller rädda liv.

Rapporten utgör underlag inför Socialstyrelsens kommande beslut i  frågan om en allmän HPV-vaccination ska införas eller ej.

Det finns enligt SBU vetenskapligt stöd för att de aktuella vaccinerna, Gardasil och Cervarix, kan förebygga cellförändringar som orsakas av humant papillomvirus 16 och 18, men effekten på cancer märks först efter flera decennier. De uppföljningar som hittills har gjorts är för kortvariga för att kunna dra någon slutsats om cancerutvecklingen, menar myndigheten.

SBU framhåller också  att ingen i dag vet hur en allmän barnvaccination mot HPV 16 och 18 på sikt kan komma att påverka vaccinerade kvinnors deltagande i gynekologiska cellprovskontroller.

I en artikel på Dagens Nyheters debattsida i dag efterlyser Måns Rosén, direktör, Nina Rehnqvist, ordförande, och Susanne Vilhelmsdotter Allander, projektledare, alla vid SBU, en översyn av hela det förebyggande arbetet vad gäller livmoderhalscancer, inklusive systemet med cellprovskontroller.

- HPV-vaccinering är en mycket löftesrik metod, men effekten är delvis oklar, dels med tanke på att man bara vaccinerar mot 2 av 13 typer av HPV och dels eftersom skyddeffekten med tiden är oklar. Påfyllnadsdoser kan dock vara en lösning på det senare problemet, säger Kari Johansen, överläkare och medicinsk expert i gruppen bakom rapporten, till Dagens Medicin.

Viveca Odlind, professor i gynekologi vid Läkemedelsverket, tycker att SBU:s slutsatser är logiska.

- Det har varit en alltför upphaussad diskussion om de nya vaccinerna. Det finns oklarheter om skyddseffekten. Jämfört med en allmän vaccinering vore det antagligen mer kostnadseffektivt att arbeta för att öka andelen kvinnor som går på den gynekologiska cellprovtagningen, och på olika sätt förbättra denna provtagning, säger hon.

- Svenska forskare har nyligen visat hur man kan förbättra träffsäkerheten i provtagningen och hur man kan nå de kvinnor som inte kommer tar del av den. Det är väl känt att de flesta fall av livmoderhalscancer uppkommer hos kvinnor som uteblivit från den gynekologiska cellprovtagningen, säger Viveca Odlind.

Glaxo Smith Kline, en av HPV-vaccintillverkarna, ser "huvudsakligen positivt" på SBU-rapporten.

- Rapporten befäster att det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att HPV-vaccinerna  kan förebygga cellförändringar, som i sin tur kan vidareutvecklas till  livmoderhalscancer. Med den dokumentation som  finns tillgänglig idag, bör det finns goda möjligheter för att vaccinerna  så småningom blir inkluderade i vaccinationsprogrammet för flickor, säger Johan Thor, affärsutvecklingsdirektör på Glaxo Smith Kline.

Läs även Viveca Odlinds krönika "Vaccin kanske inte bästa vägen".

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev