Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Oklar framtid för antroposofiska läkemedel

Publicerad: 7 januari 2015, 06:52

Gabriel Wikström (S), hälso- och sjukvårdsminister.

Foto: Izabelle Nordfjell

UPPDATERAD Det kan bli totalstopp för de omstridda preparaten. Eller så införlivas de i svensk lag.


Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Svenska Dagbladet rapporterade i veckan att EU ålagt Sverige att ändra lagstiftningen kring antroposofiska läkemedel. Dagens system med dispenser och undantag måste bort och antingen ska de omstridda preparaten regleras i lag eller så ska de stoppas helt.

Läkemedelsverket har på uppdrag av den tidigare regeringen utrett hur preparaten skulle kunna införlivas i svensk lagstiftning och kommit fram till fyra tänkbara alternativ, se faktaruta. Myndigheten är dock tydlig med att huruvida de överhuvudtaget ska införlivas i svensk lag är en politisk fråga, och inte en vetenskaplig eller regulatorisk.

”Frågan innefattar i första hand en avvägning av olika intressenters önskemål och återförs därför till uppdragsgivaren, det vill säga regeringen”, skriver Läkemedelsverket.

Tidigare uppgifter har gjort gällande att sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) skulle vara positiv till att antroposofiska läkemedel införlivas i svensk lagstiftning. Det tillbakavisas dock av hans pressekreterare Helena Paues.

– Jag vill bara betona att det som sjukvårdsministern är positiv till är att vi flyttar oss från det som gäller nu. Den svenska regeringen har i över 20 års tid gett de här preparaten årliga specialtillstånd, det är inte en hållbar lösning, säger hon till Dagens Medicin.

Framtiden för de antroposofiska läkemedlen bereds nu på socialdepartementet. Helena Paues har svårt att ge ett svar på frågan om utredningen också kan mynna ut i att de totalstoppas.

– Jag kan i dag inte kommentera vad den beredningen kommer att sluta i.

Nej, men kan den sluta i ett totalstopp? Är det ett tänkbart alternativ?

– EU ger oss två olika möjligheter. Antingen att stryka dem eller att införliva dem. Du får inget tydligare av mig än så.

Läkemedelsverkets utredning

■ Alternativ 1: Produkterna föreslås kunna godkännas med angivande av specifika terapeutiska indikationer.
■ Alternativ 2: I strikt analogi med regelverket för traditionella växtbaserade läkemedel omfattar alternativ 2 endast produkter med terapeutiska indikationer lämpliga för egenvårdsområdet.
■ Alternativ 3: Produkterna föreslås inte kunna godkännas med angivande av någon specifik terapeutisk indikation. Istället föreslås en generell indikation för samtliga godkända produkter.
■ Alternativ 4: Som alternativ 4 föreslås en kombination av alternativen 2, 3 och nuvarande lagstiftning på följande sätt: För produkter avsedda att marknadsföras till allmänheten, dvs. för egenvårdsområdet, tillämpas alternativ 2 och för alla andra produkter tillämpas alternativ 3 eller nuvarande lagstiftning för konventionella läkemedel.

Jens Krey

Reporter

jens.krey@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev