Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Oklara besked om journalspärrar

Publicerad: 12 december 2012, 12:54

Landstingen har varit dåliga på att svara på när patienter ska kunna spärra sina journaler.


Enligt patientdatalagen ska patienter ha rätt att spärra uppgifter från att lämnas ut, både mellan olika vårdenheter, men också mellan olika vårdgivare. Men Datainspektionens genomgång tidigare i år visade att inget landsting, och inte heller någon av de fem privata vårdgivare som ingick i granskningen, kunde uppfylla sina skyldigheter fullt ut. Vårdgivarna har sedan dess fått svara på när dessa tekniska spärrar ska genomföras, men svaren har inte varit tillfredsställande, tycker Datainspektionen.

– I princip alla vårdgivare som ingår kommer att behöva komplettera sina svar, säger Maria Bergdahl, jurist på Datainspektionen.

Hon vill inte gå in på enskilda vårdgivare, men berättar att vissa av svaren som Datainspektionen har fått har varit direkt otydliga. I andra fall handlar det om att svaren har varit otillräckliga. Till exempel kan en vårdgivare ha redogjort för ett visst journalsystem i detalj, medan resterande system redovisas i klump.

– Vi kan inte fatta beslut på en sådan otydlig grund, säger Maria Bergdahl.

Datainspektionen har också fått olika information om vissa journalsystem, om det ska gå att spärra all patientinformation eller inte. Detta gäller bland annat Takecare, som används av både landstinget och privata vårdgivare i Stockholms län. Enligt Maria Bergdahl skulle det kunna bero på att olika versioner används, men Datainspektionen ska göra en egen kontroll av systemet för att kunna göra en egen bedömning.

– Generellt känns det som att vissa vårdgivare arbetar mer med de här frågorna än andra. Mer kan jag inte säga i nuläget eftersom vi måste vänta på de kompletterande svaren, som ska in senast den 7 januari nästa år, säger Maria Bergdahl.

ANIA OBMINSKA

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev