Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Oklara hälsorisker av elektromagnetiska fält från kirurgisk diatermi

Publicerad: 22 augusti 2002, 10:19

Runt de diatermiverktyg som används vid olika kirurgiska ingrepp uppstår elektromagnetiska fält som är mångdubbelt högre än de rekommenderade gränsvärdena. Men fältstyrkan kan minskas med enkla åtgärder om kablarna skärmas av. Detta framkommer i en färsk rapport från Arbetslivsinstitutet i Umeå.


Det är Brita Liljestrand, medicinteknisk ingenjör vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, som har studerat elektriska fält kring kirurgisk diatermi. Hennes beräkningar visar att fältstyrkan uppgick som mest till 16000 Volt per meter, V/m, på det ställe där kirurgen har sina fingrar.   Värdet är mer än 25 gånger högre än det rekommenderade internationella gränsvärdet. Men om ledaren till diatermiverktyget skärmades, med hjälp av att en "strumpa" eller ett nät av metallfolie placerades kring ledaren, sjönk fältstyrkan till mellan 200 och 400 V/m.  Gränsvärdena för exponering av elektriska fält regleras i Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling, AFS 1987:2 Högfrekventa elektromagnetiska fält. De gäller emellertid bara för frekvenser över 3 MHz medan flertalet diatermiutrustningar arbetar med lägre frekvenser, vilket innebär att det hittills funnits en lucka i det svenska regelverket.   Man har därför diskuterat att tillämpa de gränsvärden som rekommenderas av det internationella organet Icnirp, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.  Enligt Icnirp bör den elektriska fältstyrkan vara högst 610 V/m, räknat som ett medelvärde som inte får överskridas under sex minuter. Det värdet överskreds redan efter en halv sekund i Brita Liljestrands studie. Vid en större thoraxoperation, som till exempel en kranskärlsoperation, används diatermiutrustningen nästan hela tiden under operationens första timme, när kirurgen skär sig ner genom vävnaden och frigör hjärtat där kranskärlsbytet ska ske.  Studien, som Brita Liljestrand genomförde 2000, är den första i Sverige som är inriktad på hälsoeffekterna av kirurgisk diatermi. Över huvud taget finns få studier om hur elektromagnetiska fält i det aktuella frekvensområdet påverkar oss. Den som ligger närmast är en  studie från 1987 om plastsvetsoperatörer, som fick domningar och nedsatt nervfunktion i händer och fingrar efter att ha exponerats för elektriska fält från utrustningen.   Amerikanerna Donald Gonser och Otto Kraft gjorde emellertid redan 1976 en studie kring riskerna med kirurgisk diatermi, Design hazards of electrosurgical devices, Medical instrumentation, vol. 10, nr 2, 1976.   En slutsats var att den aktiva ledaren bör skärmas för att minimera riskerna för patient och operatör.  Brita Liljestrand vill nu fortsätta undersökningen genom att studera de elektromagnetiska fältens eventuella hälsorisker.  - Jag har sökt pengar för en fortsättning av studien för att bland annat undersöka hälsoläget hos opererande personal och andra som arbetar mycket med diatermi, berättar hon.

Benny Andersson

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev