Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Oklart hur antivirala medel ska fördelas vid en pandemi

Publicerad: 7 februari 2006, 13:39

Det är oklart vem som ska besluta över hur de antivirala medlen ska fördelas vid en pandemi. Myndigheter och organisationer ser detta som "en viktig fråga", men ingen kan svara på hur ansvaret ska fördelas.


Samhällsviktiga funktioner, som sjukvården, måste snabbt upprätta listor på vilka personer eller funktioner som ska få antivirala medel vid en pandemi. Det skriver Krisberedskapsmyndigheten i den nya rapporten Samhällsviktigt! som ger förslag på samhällsviktig verksamhet som ska prioriteras i händelse av en kris. Det handlar om allt från sjukvård till kommunikationer och bankväsende. Någon rangordning över vilka funktioner som är viktiga, utöver sjukvården, ges dock inte.

Ett särskilt kapitel i rapporten behandlar beredskapen vid en pandemi och utgår från den beredskapsplan som Socialstyrelsen tidigare har gjort.

Krisberedskapsmyndigheten, KBM, konstaterar att det är den behandlande läkaren som avgör om en patient hör till den medicinska riskgrupp som i första hand ska prioriteras, det vill säga äldre och sjuka.

Socialstyrelsen vill inte ta ansvar  När det gäller behandling av de personalkategorier som har "viktiga funktioner i samhället", förutom räddningstjänst och sjukvård, är det otydligare vem som ska fatta beslut om vilka som ska få antivirala läkemedel.

Vem ska bestämma om sophämtaren eller el-reparatören ska prioriteras för att säkerställa avfallshantering och energiförsörjning? Om detta ger KBM:s rapport inga tydliga svar.

Myndigheten hänvisar till ett kommande metodstöd för beslutsfattare inom länsstyrelser, kommuner och landsting.

- Men inte heller detta stöd ger alla svar på dessa principiellt viktiga frågor. Vi kommer att lista frågeställningar och ge råd om hur kommuner och landsting ska motivera och rangordna sina beslut, säger Eva Granat Hamberg, utredare på KBM.

Enligt Socialstyrelsen är det inte sjukvården som kan bestämma vem som ska ta ansvar för besluten om fördelningen av antivirala medel till personer utanför hälso- och sjukvården.

- Dessa prioriteringar rör inte hälso- och sjukvården eftersom personerna är friska. Det är de som driver olika företag och verksamheter som har ansvar för att göra en plan för sin beredskap. Någonstans på kommunerna måste man sedan sätta sig ner och bestämma vilka verksamheter man vill ha rullande, säger Anders Tegnell, chef för smittskyddsenheten.

Lagstöd saknas för besluten  På frågan om det är kommunerna som skall fatta besluten om vilka individer som ska få antivirala medel svävar Anders Tegnell på målet.

- Jag tror inte att detta kommer att bli något stort problem eftersom man nog under en kortare tid kan klara sig med betydligt mindre personal, som under semesterperioden.

På Sveriges Kommuner och Landsting understryker utredaren Anna Svensson, som också sitter med i det så kallade Nationella pandemirådet, att det är landstingens smittskyddsläkare som har ansvar för smittskyddet.

- Besluten om vem som ska få antivirala medel är en känslig fråga. Men det finns inte något riktigt lagstöd för dessa beslut. Lagarna som säger att alla människor ska ha samma rättigheter sätts ju ur spel vid en krissituation. Därför måste kommuner och landsting få rätt att göra avsteg från ordinarie lagstiftning för att skydda medborgarna genom att prioritera viktiga samhällsfunktioner, säger Anna Svensson.

Landets smittskyddsläkare har redan börjat lista vilka som ska få antiviral behandling vid en pandemi.

- Hur långt de har kommit skiftar, det har jag ingen överblick över, säger Anders Österlund, ordförande i Smittskyddsläkarföreningen som ska aktualisera frågan på ett möte i mars.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News