Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Oklart vilka resultat som sjukskrivningar får

Publicerad: 20 november 2003, 10:12

Det råder stor brist på vetenskapliga studier som prövar förutsättningarna för att förebygga sjukfrånvaro. Det visar en ny rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering.


Trots att sjukvården skriver ut en mycket stor mängd sjukintyg och sjukskrivningarna kostar samhället stora summor pengar är nyttan och riskerna med sjukskrivningar dåligt undersökta, enligt en ny rapport från SBU. Därmed är det ingen som vet när sjukskrivningar gör mer skada än nytta.  - Den medicinska infallsvinkeln saknas nästan helt i forskningen om sjukfrånvaro. Många studier på området anger inte ens vilken diagnos som patienterna har haft, uppger Nina Rehnqvist, chef för SBU, i ett pressmeddelande.  Enligt SBU är många studier kring sjukskrivningar enbart beskrivande. Endast i få fall har forskarna testat olika åtgärder som kan minska sjukfrånvaron. SBU anser att följande generella slutsatser kan dras om forskningen kring sjukskrivningar:  "Det finns måttligt vetenskapligt underlag för att:  · personer med möjlighet att påverka sin arbetssituation är mindre sjukfrånvarande  · sjukförsäkringssystemets utformning påverkar nivån för sjukfrånvaro  Det finns begränsat vetenskapligt underlag för att:  · läkare upplever arbetet med sjukskrivningsärenden som problematiskt  · läkarintygen ofta är otillräckligt ifyllda  · skilsmässa ökar risken för sjukfrånvaro  · fysiskt påfrestande arbete medför högre frekvens av sjukfrånvaro  · lägre socialgruppstillhörighet ökar risken för förtidspensionering  Vid rygg- och nackdiagnoser finns måttligt vetenskapligt underlag för att:  · låg arbetstillfredsställelse ökar risken för sjukskrivning upp till tre månader  · och begränsat vetenskapligt underlag för att ...  · hög fysisk belastning ökar risken för sjukskrivning eller förlängd sjukskrivning  · tidigare rygg- eller nackbesvär, liksom en specifik diagnos till exempel ischias, ökar risken för sjukfrånvaro  · högre ålder utgör en ökad risk för långa sjukfall och förtidspensionering  · kortare anställningstid hänger samman med förlängd sjukskrivning vid akuta ryggbesvär  Vid psykiatriska diagnoser finns begränsat vetenskapligt underlag för att:  · kvinnor har högre sjukfrånvaroincidens med psykiatriska diagnoser  Vid stroke och hjärtinfarkt finns begränsat vetenskapligt underlag för att:  · de flesta i arbetsför ålder återgår till arbetet efter stroke, hjärtinfarkt eller hjärtoperation."

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev