Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag16.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Olika åsikter om läkemedelsregister

Publicerad: 30 September 2003, 11:05

Inte bara förskrivare, utan också sjuksköterskor, farmaceuter, sjukgymnaster och annan sjukvårdspersonal bör kunna få tillgång till det nya läkemedelsregistret. Det föreslår flera remissinstanser.


Den 3 juni presenterade regeringens särskilde utredare Leif Ekberg utredningen om ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet. Utredaren föreslår att ett register över patienternas uthämtade läkemedel inrättas på Apoteket. Om patienten ger sitt samtycke ska förskrivare av läkemedel kunna få tillgång till läkemedelsregistret.  Många av de remissvar som kommit in till och med i går, tisdagen den 30 september när remisstiden gick ut, visar att flera instanser tycker att detta är ett alltför begränsat förslag.  Farmacevtförbundet skriver i sitt remissvar att det bör vara patienten som har rätt att själv bestämma vem som ska få tillgång till de egna läkemedelsinköpen. Förbundet pekar på att patienten kan vilja att sjuksköterskan, sjukgymnasten, psykologen, apotekaren eller receptarien får en samlad bild av läkemedelsprofilen.  "Avgörandet bör ligga hos patienten på samma sätt som då det gäller förfoganderätten över uppgifterna i en patientjournal", skriver Farmacevtförbundet.  Läkemedelsindustriföreningen instämmer och hävdar att det är "anmärkningsvärt" att inte apotekspersonal med patientens samtycke kan få tillgång till registret för att stödja patienten med goda råd.  Nätverket för läkemedelsepidemiologi, Nepi, poängterar att även sjuksköterskor, distriktssköterskor och farmaceuter är viktiga för att stödja patienten och ge råd om hur patienter ska använda sig av läkemedel.  Vill ha med naturläkemedel  Landstingsförbundet har krävt att landstingen ska få bygga upp egna individbaserade men avidentifierade läkemedelsregister för att förbättra den medicinska och ekonomiska uppföljningen av läkemedlens användning. Det avstyrkte dock utredaren, med hänvisning till patientintegriteten.  Läkemedelsförmånsnämnden, Ekonomistyrningsverket, Apotekarsocieteten, Diabetesförbundet och Farmacevtförbundet stöder i sina remissvar Landstingsförbundets krav på att få det verktyget för uppföljning.  Flera remissinstanser pekar på att även receptfria läkemedel och naturläkemedel bör finnas med i registret, med tanke på att de blir allt vanligare och kan tänkas interagera med receptbelagda läkemedel.  Läkemedelsförmånsnämnden invänder i sitt remissvar kraftfullt mot att utredaren föreslår att förskrivningsorsaken inte ska få registreras. Enligt LFN kan det "omintetgöra" användbarheten av registret, eftersom möjligheterna att följa upp läkemedelsanvändningen då begränsas.  När remisstiden gick ut saknades fortfarande många remissvar.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev