Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

fredag23.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Olika vägar till en ­respektfull miljö

Publicerad: 1 april 2015, 05:30

Malin Fredén Axelsson, ordförande i Medicinska föreningen.

Foto: Aline Lessner/Bildbyrån

Anställda på Karolinska institutet ska skriva kontrakt på att de ska visa var­andr­a hänsyn och respekt. I Lund påminns anställda och studenter om detta via nyckelband och kaffemuggar.


Frågan är om ett dokument och en underskrift hjälper. Det kan nog behövas något mer också.

Den akademiska världen kan vara hård när diskussioner och konkurrens präglar arbetet. Men att bli kritiserad och ifrågasatt på ett allt för skoningslöst sätt kan göra ont.
För att påminna de anställda om att de ska visa varandra hänsyn har Karolinska institutets ledning presenterat en uppförandekod som alla nu ska skriva under.
I korthet handlar det om att följa befintliga regelverk samt arbets­miljö- och diskrimineringslagstiftingen.

Bakgrunden är en medarbetar­undersökning 2011, som visade att 7 procent upplevt mobbning och trakasserier. I fjolårets enkät hade andelen sjunkit till knappt 4 procent.

Men det räcker inte, anser ledningen på KI som hoppas att det faktum att anställda skriver under upp­förande­koden gör att de tänker efter några snäpp och tar till sig den värde­grund som ska prägla KI:s arbete.

Johan Steen som är doktorand­ombuds­man på KI har varit med i processen att ta fram uppförandekoden. Han tycker att koden är bra men är orolig för att den bara ska bli ännu ett papper att sätta i en pärm, eller glömma bort.

– Jag hoppas att punkterna i koden tas upp till diskussion i med­arbetar­samtal i samband med att man ska skriva under. Tyvärr finns det forskar­grupper som styrs av ledare som inte är mottagliga för omvärldens åsikter och där unga forskare kan fara illa. Där hjälper kanske inte ett dokument. Man skulle kunna använda sig mer av den lagstiftning som redan finns inom arbets­rätten, säger han.

Några vilda diskussioner har uppförandekoden inte skapat på KI, enligt Johan Steen.

– Innehållet är ju ganska självklart egentligen.

KI är ensamt om att införa en upp­förande­kod. Andra medicinska fakulteter arbetar med värdegrundsfrågor på annat sätt. På den medicinska fakulteten vid Lunds universitet har arbetet under de senaste åren tagit sig nya utryck.

För att väcka uppmärksamhet och få igång diskussioner lät fakulteten trycka upp kaffemuggar med fina värdeord som ”medmänsklighet” ”omtanke” och ”hänsyn”.
Engångs­muggarna fanns under en period i bland annat fakultetens kafé.

– De fick uppmärksamhet och det diskuterades en hel del då, säger Malin Fredén Axelsson som är ord­förande i Medicinska föreningen Lund-Malmö.

En hashtag på muggen tipsade om en hemsida där det går att läsa mer om värdegrundsarbetet och vart den som känner sig mobbad eller trakasserad kan vända sig för att få hjälp.

Nu är muggarna slut men Anna-Maria Drake, som är vice­dekan och drivande i värdegrundsfrågorna, har sparat några. Och kanske kommer de tillbaka på kaféet för att sätta fart på nya diskussioner.

Medicinska föreningen tycker att värdegrundsarbetet sipprar igenom och syns på fakulteten.

– Det är förstås positivt men det är svårt att säga hur det inverkar konkret. Eller hur det skulle vara utan det arbetet. Kopplat till värde­grunden gör vi inom Medicinska föreningen nu en enkät till alla studenter om stress och psykisk ohälsa. Vi får motstridiga uppgifter om hur stort problem detta är, så det ska vi ta reda på nu, säger Malin Fredén Axelsson.

Tror du att en uppförandekod, som den på KI, kan vara ett bra sätt att påminna om tole­rans och öppenhet?

– Det är svårt att säga, det kanske det kan. Ibland springer man ju på människor som har en rätt hård attityd. Frågan är om ett dokument och en underskrift hjälper. Det kan nog behövas något mer också.

MIA WÄRNGÅRD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev