Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Omstritt utredningsförslag sågas av Konkurrensverket

Publicerad: 16 juni 2003, 11:41

"Förbuden leder till ett monopol som motverkar förnyelse och missgynnar landstingen och patienterna." Med de orden underkänner Konkurrensverket utredaren Pär Axel Sahlbergs omdebatterade förslag.


Den 5 mars presenterade riksdagsledamot Pär Axel Sahlberg (s) utredningen Vårda vården, med förslag om vad som ska ersätta den tillfälliga stopplagen mot utförsäljningar av akutsjukhus, se Dagens Medicin nr 11/03.  Remisstiden går ut den 30 juni, men de första remissvaren har nu börjat droppa in.  Konkurrensverket sågar de två huvudförslagen sönder och samman i sitt remissyttrande.  När det gäller förslaget att landsting ska förbjudas att lägga ut den högspecialiserade vård som samordnas mellan landstingen och som främst bedrivs på universitetssjukhusen, skriver Konkurrensverket att det är "en mycket långtgående åtgärd som är förenad med flera nackdelar från effektivitets- och konsumentsynpunkt". Verket talar om att förbudet leder till ett "legalt monopol", att det kan "motverka förnyelse" och "missgynnar enskilda landsting och vårdtagare".  Utredningens andra huvudförslag innebär att sjukhus som av landsting läggs ut på entreprenad ska förbjudas att ta emot svenska försäkringspatienter, men att privat startade sjukhus ska kunna göra det.   Konkurrensverket skriver att det inte finns någon anledning att statsmakterna ska särbehandla olika typer av privat drivna sjukhus genom att ge de privat etablerade sjukhusen konkurrensfördelar. I stället för att etableringsmöjligheterna och konkurrensen i hälso- och sjukvården begränsas ytterligare borde landstingen kunna träffa sådana avtal om prioriteringar att vården kan bedrivas på samma villkor för olika patientgrupper.

Vill hellre öka konkurrensen  Konkurrensverkets slutsats är att staten borde stärka patienternas ställning inom sjukvården genom att öka effektiviteten och konkurrensen - men utredningens två förslag kan, enligt myndigheten, få motsatt effekt.  Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, framför i sitt remissvar att om landstingen fullföljt sitt åtagande gentemot sina patienter bör sjukhusen också få ta emot svenska och inte minst utländska försäkringspatienter. SBU skriver att svensk sjukvård kan dra nytta av ett ökat internationellt samarbete och att ett för strikt regelverk kan "motverka" en utveckling av hälso- och sjukvården i Sverige.  Försäkringsförbundet avstyrker inte oväntat alla förslag i utredningen.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev