Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

söndag09.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Onsdagen på Riksstämman

Publicerad: 27 november 2002, 14:10

Här sammanfattas de viktigaste nyheterna från onsdagen på Riksstämman. Hela artiklarna finns på avdelningen Riksstämman på dagensmedicin.se.


"Primärvården ansvarig för sjukhusvistelser"  Primärvården är ansvarig för alla onödiga inläggningar på sjukhus. Det utspelet gjorde Roger Molin, Landstingsförbundet, på ett symposium om medicinskt färdigbehandlade patienter.  Bakterier ökar risk för förmaksflimmer   Patienter som är infekterade av bakterierna Helicobacter pylori och Chlamydia pneumoniae löper en mer än fördubblad risk att utveckla förmaksflimmer. Det framgår av nya, hittills opublicerade forskningsresultat, som presenterades på ett symposium vid Riksstämman på onsdagen.  Kollegium ska säkra utbildning av ST-läkare  Inrätta ett särskilt specialistkollegium för att säkra kvaliteten på utbildningen av ST-läkare. Det föreslår en arbetsgrupp bland anestesi- och intensivvårdsläkarna.  Sociala festprissar mest rädda om hälsan  Har du nyligen varit på fest? Bra! Den som roar sig tycks nämligen vara mer rädd om den egna hälsan. Så skulle man kunna tolka resultatet av en studie i socialmedicin som presenterades under onsdagens Riksstämma.  Nytt läkemedel var bättre kolesterolsänkare  Astra Zenecas nya kolesterolsänkande statin Crestor (rosuvastatin), gav en signifikant bättre sänkning av kolesterolhalten i blodet jämfört med konkurrenten Lipitor (atorvastatin).  Chans att bli gravid inte större med två embryon  Ett eller två embryon vid konstgjord befruktning spelar ingen roll. Antalet graviditeter blir precis desamma. Det visar nya siffror från Huddinge universitetssjukhus, där Outti Hovatta är professor.  Lönsamt att hindra MRSA-smitta  Extra åtgärder som förhindrar spridning av resistenta stafylokocker kan bli en lönsam affär. I dag på Riksstämman presenterades den första hälsoekonomiska utvärderingen i Sverige av åtgärder vid MRSA-smitta. Vinsten efter tre år är hela 80.000 kronor för varje patient som inte smittas.  Ändrade råd krävs efter nya fynd om benskörhet   Rökning är en riskfaktor för höftfraktur, men inte för handledsbrott. Det visar preliminära resultat från en av de största benskörhetsstudierna någonsin, Scandosstudien, som omfattar 113000 äldre kvinnor i Sverige och Norge.  Ung patient med stroke får fel hjälp   Unga strokedrabbade patienter har svårt att komma tillbaka till jobbet, trots stora rehabiliteringsinsatser. En orsak är att rehabiliteringen är dåligt anpassad till patienternas behov, enligt en pilotstudie från Umeå universitet.  Test förutsäger demenstyp   Med hjälp av kognitiva tester går det att få vägledning om vilken typ av demens som 85-åringar riskerar att drabbas av tre år senare. Det visar en studie i Göteborg.  Samhällsnota för KOL tre gånger så dyr   Samhällets kostnader för lungsjukdomen KOL är 9 miljarder kronor tre gånger högre än tidigare beräkningar visat. Det visar nya uppgifter från studien Obstruktiv lungsjukdom i Norrbotten.  Datorjournal kan minska biverkningar av läkemedel   Med hjälp av information som finns i datoriserade patientjournaler går det att halvera antalet inläggningar på sjukhus som orsakas av läkemedelsbiverkningar. Det hävdar Mia von Euler och Ulf Bergman, kliniska farmakologer, efter att ha granskat 164 datorjournaler.  Kärlkramp drabbar kvinnor   Antalet kvinnor som vårdas på sjukhus för akut kärlkramp har nästan fördubblats på 20 år. Särskilt oroande är utvecklingen bland yngre kvinnor.  Dopare satsar på konstgjort hemoglobin   Ett tiotal läkemedelsföretag håller på med utveckling av konstgjorda hemoglobiner som baseras på molekyler som specialdesignats för att forsla syre till kroppens vävnader. En lockelse för fuskande elitidrottare och en ny utmaning för dopningskontrollanterna.  Kirurgi tar bort kilon men inte läkemedelskostnader   Personer som opereras för fetma sänker kraftigt sin förbrukning av läkemedel mot diabetes och hjärtsjukdom. Men de totala läkemedelskostnaderna förändras inte. Patienterna börjar i stället använda mer av andra typerav läkemedel.  Brist på förtroende skäl att inte gå till doktorn   Av 2 600 tillfrågade svenskar har en fjärdedel avstått från att söka läkarvård vid ett eller flera tillfällen. Det framgår av en ny nationell studie. De skäl personerna anger för att avstå från att söka läkare visar att det finns en bristande tilltro till vårdens förmåga att hjälpa.  De yngsta mammorna klarar förlossning bäst   Tonåringar har okomplicerade graviditeter och förlossningar. De flesta föder utan kejsarsnitt, sugklocka eller andra hjälpmedel, visar en granskning av 41000 födslar i Malmö. Där föder fler än 100 tonårsmammor barn varje år.  Små sjukhus ger lika aktiv hjärtinfarktvård som stora   Sjukhusets storlek har ingen betydelse för behandlingen av hjärtinfarkt. Det är i stället behandlingskulturen som styr, visar en ny analys av siffror från Riks-hia, det nationella registret för hjärtintensivvård.  Sprit säkrare än antibiotika   Handdesinfektion är betydligt bättre än antibiotika i näsan för att förhindra spridning av gula stafylokocker från personal till patienter.  Brister i sjukvårdens rutiner sprider tuberkulos i Sverige   Bakterier från en särskild tuberkulosstam som är resistent mot cellgiftet isoniazid har hittats hos 52 patienter i Sverige. Intervjuer med patienterna och undersökning av deras journaler visar att det finns stora brister i sjukvårdens rutiner för smittspårning och uppföljning vid tuberkulos.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev