Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag20.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Ont om jobb för läkare de närmaste fem åren

Publicerad: 8 Juni 2004, 13:14

Det kommer inte att bli någon större läkarbrist i Sverige. Och lukrativa extraknäck i Norge blir sällsyntare. Detta enligt en gemensam prognos från de nordiska läkarförbunden.


Vartannat år gör de nordiska läkarförbunden en gemensam prognos över framtidens tillgång och efterfrågan på läkare. Prognosen fram till 2015 presenterades i förra veckan vid Nordiska läkarrådets möte på Island. Den visar att läkartillgången i Sverige förblir god, åtminstone de kommande fem åren.  - Det ser ut som att vi de närmaste åren kommer att ha fler läkare i Sverige än vad det kommer att vara efterfrågan på. Sedan, beroende på landstingens ekonomi, så dröjer det till 2010 eller 2015 innan pensionsavgångarna blir så stora att det blir en brist, säger Eva Nilsson Bågenholm, ordförande för Läkarförbundet.   Läkarförbunden har beräknat efterfrågan utifrån två olika antaganden. Ett alternativ utgår från en god ekonomisk tillväxt som tillsammans med en fortsatt medicinsk-teknisk utveckling skapar en expanderande arbetsmarknad för läkare. Tillgången och efterfrågan på läkare kommer då att vara i en relativt god balans i Sverige fram till 2010 då de stora pensionsavgångarna börjar.   Det andra antagandet utgår från en mindre gynnsam ekonomisk utveckling, som endast tillåter att antalet läkare ökar proportionellt till befolkningen. Då skulle det uppstå ett överskott av läkare i Sverige.  I Norge och på Island räknar man med ett överskott på läkare även med en god ekonomisk utveckling.   Finland däremot räknar med läkarbrist oberoende av scenario.  Danmark har endast bedömt tillgången på specialistläkare, och bedömer att det blir en fortsatt brist.   Norskt överskott avskräcker  Även om landstingen i dag har stora budgetunderskott tror Eva Nilsson Bågenholm att det första scenariot är det mest sannolika.  Även Landstingsförbundet har påtalat att pensionsavgångarna runt 2010 kommer att orsaka en läkarbrist. Redan nästa år, 2005, vill man därför skapa fler utbildningsplatser på läkarprogrammen, se Dagens Medicin nr 20/04. Men det är Eva Nilsson Bågenholm tveksam till. Hon tar Norge som exempel. Där har fler läkare utbildats och det norska läkarförbundet räknar med ett överskott på läkare inom kort.   Eva Nilsson Bågenholm efterlyser mer långsiktiga politiska beslut så att exakta beräkningar på läkarbehovet kan göras.  - Politiska löften om mer pengar till vården måste infrias. Som det ser ut nu med landstingens underskott tycker vi att det är ganska osäkert om vi verkligen ska utbilda fler, säger hon.  Annelie Löfqvist, direktör på arbetsgivarpolitiska avdelningen på Landstingsförbundet, tror inte att nyutexaminerade läkare möts av arbetslöshet.   - En överkapacitet kanske inte ligger i Läkarförbundets intresse. Vår bedömning är att fler läkare kommer att behövas, säger hon.  I sina prognoser har inte läkarförbunden tagit hänsyn till ett eventuellt införande av EU:s arbetstidsdirektiv, som bland annat innebär en maximal veckoarbetstid på 48 timmar inklusive jour- och övertid. Landstingsförbundet har tidigare fastställt att 3 000 läkare till skulle behövas för att uppfylla direktivet. Det ställer sig Eva Nilsson Bågenholm mycket skeptisk till.  Kritik mot hur landstingen räknar  - Det är ett skräckscenario, som grundar sig på väldigt begränsade beräkningar. Arbetet behöver bara organiseras på ett annorlunda sätt. Det kommer att behövas lite fler läkare, men inte så speciellt många, säger hon.  Annelie Löfqvist håller med om att en förändrad arbetsorganisation kan minska behovet, men menar att det ändå kommer att krävas betydligt fler läkare.  - Det är klart att ett införande av arbetstidsdirektivet kommer att påverka vården, både när det gäller personalresurser, kostnader och arbetsorganisation. Men det är hoppfullt att Läkarförbundet ser att förändringar i arbetsorganisationen kan medverka till att vi får en bättre balans, säger hon.  Jessica Nordin 08-545 123 14  jessica.nordin@dagensmedicin.se

Jessica Nordin

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev