Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Operation fortfarande bäst vid förstorad prostata

Publicerad: 10 juni 2002, 10:40

Operation bör fortfarande vara förstahandsvalet vid godartad prostataförstoring. Detta trots att den nya mikrovågsbehandlingen ger likvärdig eller bättre symtomlindring och kan utföras polikliniskt med färre allvarliga komplikationer.


Det anser SBU Alert som i dag, tisdag den 11 juni, publicerar en utvärdering av den kontroversiella behandlingsmetoden.  Sedan en tid tillbaka kan man behandla godartad prostataförstoring med hjälp av mikrovågor med betydligt högre energi än förut, så kallad högenergi-TUMT. Eftersom behandlingen bara tar en knapp timme och kan utföras polikliniskt med lokalbedövning, har den snabbt fått fäste i vissa delar av landet, främst i Kalmar och Uppsala.  Alternativet är operation, ett betydligt mer komplicerat ingrepp där patienten måste få ryggbedövning eller sövas. Denna behandling kräver sjukhusvård i en till tre dagar.  Meningarna bland landets urologer om vilken metod som är bäst har gått starkt isär.  - Det stämmer. Det har varit en kontroversiell fråga. TUMT har fått många entusiaster som framför allt har upptäckt enkelheten. TUMT kräver ingen anestesi eller operation. Patienten kan gå hem samma dag, varför den heller inte kräver några vårdplatser. Den är mindre resurskrävande helt enkelt, säger Jan-Erik Johansson, urolog vid Universitetssjukhuset Örebro.  Skillnader i urinflöde efter TUMT  Han har även granskat den rapport som SBU Alert publicerar i dag och som jämför de båda metoderna. SBU Alert är den avdelning inom Statens beredning för medicinsk utvärdering som tidigt bedömer nyttan, risker och kostnader med nya medicinska behandlingsmetoder.  SBU Alert har utgått ifrån tre mindre randomiserade studier där högenergi-TUMT har jämförts med standardmetoden operation där den förstorade prostatan "hyvlas" bort, eller transuretral resektion av prostata, TURP, som metoden egentligen kallas.  Enligt jämförelsen resulterade TUMT inte i lika stor förbättring av urinflödet som operation. Däremot visade sig TUMT ge likvärdig eller till och med bättre symtomlindring, jämfört med operation. Dessutom krävde TUMT mindre sjukhusvård och medförde färre allvarliga komplikationer än operation.  Behöver fler långtidsresultat  Trots detta anser SBU Alert och Jan-Erik Johansson att standardmetoden även fortsättningsvis bör vara operation. Anledningen är att det inte finns några långtidsresultat för TUMT.  - Vid TUMT förstör mikrovågorna den förstorade vävnaden, som sedan stöts bort tillsamman med urinen. Men då gäller det att värma upp lagom mycket, något som kan vara svårt. Annars finns risken att det blir kvar vävnad som växer till senare, vilket innebär att behandlingen måste upprepas. Därför är långtidsresultaten viktiga för de här metoderna. Vid operation ser man exakt hur mycket man tar bort. Därmed inte sagt att TUMT inte kan komma att visa goda långtidsresultat, säger Jan-Erik Johansson.  Inte heller vet man ännu tillräckligt om riskerna för bestående biverkningar/komplikationer. En annan nackdel vid högenergi-TUMT är att patienterna måste gå med en kateter upp till två veckor efter ingreppet, något som vissa patienter upplever som mycket besvärligt.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev