Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Operation ökar risk för kognitiva problem hos äldre

Publicerad: 3 januari 2008, 13:19

Operation ökar risk för kognitiva problem hos äldre

Foto: Foto: Photos.com

Personer över 60 år som genomgår en planerad, större operation, exempelvis ledersättning, löper en ökad risk att drabbas av långsiktiga kognitiva problem. Det visar en ny studie som presenteras i tidskriften Journal of Anesthesiology.


Det är sedan tidigare känt att hjärtoperationer medför en ökad risk för kognitiv dysfunktion, det vill säga problem med minne, koncentration och hantering av information. Däremot har effekterna av icke-kärlrelaterad kirurgi varit oklara.

Detta har nu undersökts i en studie av en forskargrupp vid Duke University Medical Center, North Carolina, USA. I studien ingick 1064 patienter över 18 års ålder som gick igenom någon typ av planerad, icke-hjärtrelaterad operation. Patienterna delades in i olika ålderskategorier. Forskarna mätte deras minne och förmåga till informationshantering med neurofysiologiska tester två veckor innan operation, vid sjukhusutskrivningen samt tre månader efter operation. Kontrollgruppen utgjordes av 200 personer som inte opererades.

Resultaten, som publiceras i veckans nummer av tidskriften Journal of Anesthesiology, visar att många av patienterna i samtliga åldrar vid tiden för sjukhusutskrivning hade någon typ av kognitiv dysfunktion: 37 procent i åldrarna 18-39 år, 30 procent av 40-59-åringarna och 41 procent av dem som var över 60 år.

Tre månader efter operationen var det endast den grupp patienter som var över 60 år som hade en ökad förekomst av kognitiva problem, jämfört kontrollgruppen i samma ålder. 12,7 procent av patienterna som fyllt 60 år hade drabbats, vilket var den dubbla siffran jämfört med övriga åldersgrupper.

Dessutom visade det sig att de patienter som uppvisade kognitiva problem både när de skrevs ut från sjukhuset och tre månader senare, löpte en ökad risk att dö året efter operationen. En förklaring kan enligt forskarna vara att patienter med kognitiva problem kan ha svårigheter att ta sina mediciner och att söka sjukvård i tid.

Det är ännu inte känt varför vissa patienter drabbas av postoperativa kognitiva problem. En hypotes är att operationen och bedövningen kan orsaka en inflammation i hjärnan som påverkar patientens minne och förmåga till inlärning.

Journal of Anesthesiology 2008; 108(1): 18-30.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev