Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Ordinationer försvann från dosapotekens recept

Publicerad: 15 juni 2011, 11:09

När dosapoteken började använda en ny webbapplikation försvann ordinationer. Hur många patienter som kan ha blivit utan ordinerade läkemedel på grund av felet är okänt.


Ordinationer har försvunnit i samband med att dosapotekens farmaceuter har ”låst upp” dosrecept i datorsystemet ATS. Det framgår av en anmälan till Läkemedelsverket som Dagens Apotek har tagit del av.

– Vi har inte full täckning för att alla ordinationer har kommit rätt, säger Eva-Stina Berger, kvalitetsansvarig för dos på Apoteket AB som gjort anmälan.

Dosförpackade läkemedel används framför allt av äldre med många läkemedel. I stället för flera olika förpackningar med läkemedel får de sina mediciner förpackade i dospåsar som de ska ta vid olika tillfällen på dygnet. Cirka 180 000 svenskar får läkemedel levererade i dospåsar av de nio dosapoteken i Sverige.

Felet uppstod i februari när dosapoteken började använda en ny applikation till webbprogrammet e-dos som är till för att hantera dosordinationer. Där kan läkare ordinera nya läkemedel och ta bort gamla ordinationer som inte längre ska ges till patienter.

Två veckor efter att den nya applikationen hade tagits i bruk upptäcktes att nya ordinationer hade försvunnit från dosrecept i samband med att farmaceuter låst upp recept som låg i patientlås.

Det var den senaste ordinationen som läkaren gjort i e-dos som försvann utan att farmaceuter märkte det så att recept utan fullständiga ordinationer godkändes och skickades vidare för att iordningställas till patienter.

– De ordinationer som kan ha försvunnit är nyförskrivningar i e-dos där dosreceptet hamnat i patientlås under de här fjorton dagarna, säger Eva-Sina Berger.

Kontrollerar inte farmaceuten ordinationen med läkaren innan hon eller han låser upp en ordination som ligger i patientlås?

– Om det finns minsta tecken på oklarheter kontaktar farmaceuten förskrivaren, men här syntes inget fel.

Efter att felet upptäcktes gick en instruktion ut till alla dosapotek om att utskrift från e-dos måste göras innan upplåsning av dosrecept för att alla förskrivna läkemedel skulle expedieras. Men under de 14 dagar som gick innan felet upptäcktes kan patienter ha blivit utan ordinerade läkemedel.

– De som har drabbats är patienter som eventuellt har blivit av med ordinationer, men deras läkare eller annan vårdpersonal har i flera fall upptäckt felen och rättat till dem, säger Eva-Stina Berger.

Men det kan finnas fall där patienter inte har fått ordinerade läkemedel utan att de känner till det?

– Det kan ha inträffat då ordinationer legat i den här låsningen.

Vet ni hur många patienter som kan ha blivit utan ordinerade läkemedel?

– Nej, vi har ingen möjlighet att ta reda på det i efterhand.

Det inträffade är inte anmält enligt lex Maria, varför?

– Eftersom vi inte känner till att någon patient har kommit till skada har vi inte gjort en lex Maria-anmälan, men vi kanske borde göra det, säger Eva-Stina Berger.

Felet orsakades av nytt webbverktyg

Dosrecept kan hamna i patientlås till exempel om en läkare blir utloggad när hon eller han skriver in ett dosrecept via datorprogrammet e-dos eller om ett oplanerat strömavbrott inträffar samtidigt som förskrivningen sker. Farmaceuter på dosapoteken kan låsa upp recepten och göra en farmakologisk kontroll innan recepten godkänns.

Med den nya applikationen av e-dos kom recept som förskrevs i e-dos att i vissa fall hamna i patientlås när de överfördes till Apoteket AB:s expeditionssystem ATS. I samband med att de låstes upp försvann den senaste ordinationen i dosreceptet.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News