Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Orten avgör vem som överlever

Publicerad: 14 november 2007, 06:16

Sjukhusens förmåga att behandla hjärt­stopp varierar kraftigt. På vissa sjukhus överlever bara var femte patient – på andra tre gånger så många.


Chansen att överleva för patienter som kommer levande till sjukhus efter ett hjärtstopp beror till stor del på vilket sjukhus patienten kommer till.

– Sjukhusen behandlar de här patienterna lite olika vilket av allt att döma har betydelse för chanserna att överleva. Men det kan också finnas andra förklaringar, till exempel hur den prehospitala vården ser ut eller vilken typ av patienter som läggs in, säger Johan Herlitz, professor i hjärtsjukdomar och ambulanssjukvård och över­läkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Han är även ansvarig för Nationellt register för hjärtstopp utanför sjukhus, vars senaste års­rapport visar att överlevnaden varierar mellan 20 och 60 procent beroende på vilket sjukhus patienten hamnar på.

Framför allt finns två metoder för att behandla dessa patienter på sjukhus. Den ena är att snabbt återställa blodflödet genom kranskärlsröntgen, PCI, och vidgning av hjärtats kranskärl med hjälp av ett stent. Den andra är att kyla ned patienterna flera grader med hjälp av koksalt, så kallad hypotermi.
Men det finns stora variationer hur sjukhusen använder dessa metoder.

– I Sverige använder bara runt sju av tio sjukhus hypotermi. De andra säger ofta att de har för få patienter, att de är ovana eller att det kostar mycket pengar. Men det är inte sant. Det går att kyla en patient för runt hundralappen, med vanlig koksalt och några kylklampar i armhålorna och i ljumskarna, säger Sten Rubertsson, överläkare och professor i anestesi och intensivvård vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Kräver ett stort engagemang
Ett annat problem är att vissa sjukhus saknar standardiserade vårdprogram för dessa patienter.
– Hjärtstopp kräver ett mycket stort engagemang från alla de olika specialiteter som är inblandade. Hela vårdkedjan måste fungera, säger Hans Friberg, överläkare och medicinskt ansvarig för intensiv­vårds­avdel­ningen vid Universitetssjukhuset i Lund.

I rapporten finns inga uppgifter om vilka sjukhus som ligger bäst eller sämst till. Däremot listar Johan Herlitz och hans kollegor de tio ambulansdistrikt som har högst överlevnad när samtliga fall av hjärtstopp utanför sjukhus inkluderas. I denna statistik är alltså alla patienter inräknade, även de som inte har turen att överleva fram till sjukhuset.

Och högst överlevnad av dem alla har Bollnäs följt av Ljungby. Där lever 18,5 respektive 12,9 procent av alla patienter som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus en månad efter hjärtstoppet. Även Lund ligger bra till.

– Vi har förbättrat våra siffror påtagligt de senaste åren. Tack vare hypotermibehandlingen har det blivit ett helt annat fokus på den här patientgruppen. Hela omhändertagandet har förbättrats, säger Hans Friberg som i maj 2002 blev först ut med att behandla en hjärt­stopps­patient med hypotermi i Sverige.

Rapporten visar också att det tar allt längre tid innan ambulansen är på plats. År 2002 var mediantiden mellan larm och ankomst till patient sex minuter. År 2003 och 2004 var den sju minuter och 2005 och 2006, hade median­tiden stigit till åtta minuter.

– Det är en tendens som är mycket oroande eftersom utsikterna att överleva ett hjärtstopp är starkt förknippat med hur snabbt dessa patienter får vård. Varje minut är värdefull, säger Johan Herlitz.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News