Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag10.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Osäkert hur lönerna påverkas när tariffstegen skrotas

Publicerad: 12 September 2003, 12:16

Vid årsskiftet ska AT-läkarnas tariffnivåer ersättas med en lägsta lön. Målet är att AT-läkarna ska få större chanser att kunna påverka sina löner men flera arbetsgivare tror att ett slags tarifftänkande kommer att leva kvar i praktiken.


För att kunna konkurrera om AT-läkarna har flera sjukhus under senare år slopat tariffen som finns i det centrala avtalet. På sina håll har lönerna ökat kraftigt och skillnaderna mellan olika sjukhus har därmed vuxit. Medan ett 20-tal sjukhus håller sig till tariffen, som just nu ligger på 21012 kronor per månad, finns det andra sjukhus som erbjuder en ingångslön på 27000 kronor i månaden, se tabell nedan.

- Det finns arbetsgivare som varit mer på hugget i sin lönepolitik. De har insett att det är strategiskt viktigt att använda lönen om man ska locka till sig unga läkare och få dem att etablera sig och bli kvar på orten, säger Läkarförbundets förhandlingschef, Edel Karlsson Håål.  Mellan år 2000 och år 2002 ökade AT-läkarnas genomsnittslön med hela 13procent. Generellt sett är det de små sjukhusen i mer glesbefolkade områden som erbjuder de högsta lönerna. På de stora universitetssjukhusen, där söktrycket och konkurrensen om platserna är hårdare, har man i stället valt att hålla fast vid löner som utgår från tariffen i det centrala avtalet.  När tariffstegen ersätts med en lägstalön vid årsskiftet är förhoppningen att samtliga at-läkare, oavsett arbetsgivare, ska kunna påverka sin egen lön i högre utsträckning än i dag.  - Vi vill att man ska ha individuella och differentierade löner för alla läkare. Varje individ ska ha en möjlighet att förhandla om sin lön utifrån sin kompetens och de arbetsuppgifter man ska ha, säger Edel Karlsson Håål.  Men ute i verksamheterna tror man inte att införandet av en lägsta lön kommer att leda till att at-läkarna lönesätts efter samma modell som övriga läkare.  - När det gäller utbildningstjänsterna är det svårt att tillämpa en helt individuell lönesättning i någon större utsträckning. I Västerbotten har vi redan övergett tarifferna - men det är klart att det fortfarande finns ett slags tarifftänkande även om vi försöker hitta bra kriterier för att värdera yrkes- och forskningserfarenhet, säger Rolf Antti, personalkonsult på Norrlands universitetssjukhus.  Flera sjukhus som Dagens Medicin har talat med uppger att det just nu förs landstingsgemensamma diskussioner kring den framtida hanteringen av at-läkarnas löner. Många menar att lönesättningen i framtiden kommer att ske ute i verksamheten - samtidigt medger man att det sannolikt kommer att finnas gemensamma riktlinjer för lönenivåerna bland AT-läkare i ett och samma landsting.  - I slutändan kommer det sannolikt att röra sig om en mix mellan individuell lönesättning och en lägsta nivå som är gemensam för hela landstinget, säger Inger Norén, personalsekreterare vid Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.  Enligt Peter Hattendorff, förhandlare på Landstingsförbundet, finns det inget som hindrar att landsting eller regioner fattar gemensamma policybeslut kring at-läkarnas löner. Edel Karlsson Håål menar dock att landstingsgemensamma lönenivåer inte är något som Läkarförbundet tänker acceptera i fortsättningen.  - Den typen av lönekarteller är helt i strid med tankarna i vårt avtal. Arbetsgivaren är skyldig att titta på vad varje enskild individ har med sig i bagaget, säger hon och nämner bland annat meriter som tidigare studier, utlandsvistelse, språkkunskaper och föräldraskap.  Läkarförbundet vill inte heller acceptera resonemanget om att det rör sig om en utbildningstjänst och att AT-läkarna därför inte ska lönesättas efter samma modell som övriga läkare.  - Även om det finns utbildningsmoment i anställningen är AT definitivt att betrakta som ett arbete. Inom det privata näringslivet är det nog ganska främmande att man skulle lönesätta alla som kommer ut från skolan på samma nivå, säger Edel Karlsson Håål.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev