Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Ovan kirurg en risk vid operation av strupcancer

Publicerad: 9 juni 2006, 08:08

Personer som opereras för cancer i matstrupen löper betydligt större risk för allvarliga komplikationer om kirurgen sällan gör dessa ingrepp. Det visar en studie från Karolinska institutet.


Patienter med matstrupscancer riskerar fler komplikationer och sämre   livskvalitet om de opereras av kirurger som gör färre än fem sådana operationer   varje år. Risken för den allvarligaste typen av komplikation, läckage i det   opererade området, är åtta gånger större än hos dem som opereras av mer erfarna   kirurger.

Komplikationerna gör att personer som opererats för   matstrupscancer har avgjort sämst livskvalitet ett halvår efter operation,   jämfört med dem som opererats för andra typer av cancer.

Det har   sjuksköterskan Pernilla Viklund visat i den avhandling som hon nyligen lade fram   vid Karolinska institutet, enheten för esofagus- och ventrikelforskning.   

För att minska riskerna för patienterna anser hon att man bör   koncentrera vården av den här typen av cancer till ett fåtal sjukhus.

-   Då får kirurgerna möjlighet att göra fler operationer och riskerna för   patienterna blir mindre, säger Pernilla Viklund.

Årligen drabbas omkring   400 svenskar av matstrupscancer. Bara 25 procent av dem blir opererade. Därför   är det svårt för kirurger att komma upp i en större volym operationer. För   patienten är operation av cancer i matstrupen ett av de mest påfrestande och   komplicerade ingrepp som genomförs inom vården. Risken för komplikationer är   stor och ingreppet sker ofta både genom bröstkorgen och i buken.

Pernilla   Viklund har visat att nästan varannan patient drabbas av komplikationer. Av de   275 personer som ingick i hennes avhandling fick 44 procent minst en allvarlig   komplikation.
Bland dem som opererades av en kirurg som sällan opererar   cancer i matstrupen fick 13 procent den svåraste formen av komplikation, läckage   i skarven mellan matstrupen och den vävnad från magsäcken eller tarmen som   ersatt den del som tagits bort.

Av dem som blivit opererade av en kirurg   som regelbundet gör operationer av cancer i matstrupen fick däremot bara 3   procent sådant läckage.

- Vilken kirurg som opererade hade betydelse för   om det uppstod komplikationer, säger Pernilla Viklund.

Dessa   komplikationer är, menar hon, den största orsaken till försämrad livskvalitet   hos patienter som opererats för matstrupscancer.

- Att personer med   matstrupscancer mår så dåligt så lång tid som sex månader efter operationen är   anmärkningsvärt, anser hon.

Uppgifterna som ligger till grund för   Pernilla Viklunds livskvalitetsstudie av patienter som opererats för   matstrupscancer är hämtade från journalanteckningar och enkäter i det Svenska   esofagus- och cardiacancerregistret. De visar hur patienterna har mått, om de   har haft symtom från matstrupen och om arbete och fritid har fungerat   tillfredsställande.

Men det är inte enbart kirurgen som har har betydelse   för operationsresultatet, konstaterar Pernilla Viklund.

- För att ha hög   kvalitet på vården är det viktigt att all personal som träffar patienterna är   vana vid den här typen av operationer. Får patienten komplikationer gäller det   att man kan ta hand om dem, säger hon.

För bättre livskvalitet efter   ingreppet har hon visat att särskilda kontaktsjuksköterskor är av värde för   patienter med cancer i matstrupen. Det är sjuksköterskor som samordnar vården   och fungerar som stödpersoner.

- Jag tror att det beror på att   kontaktsjuksköterskan följer patienten genom vårdkedjan och finns kvar när   patienten skrivs ut, säger Pernilla Viklund.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev