Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Övervikt ökar hjärtrisken oberoende av blodtrycket

Publicerad: 11 september 2007, 12:57

Att vara överviktig ökar risken för kranskärlssjukdom oberoende av andra riskfaktorer som högt blodtryck och höga blodfetter, enligt en ny studie.


Ett internationellt forskarlag har gått igenom 21 studier där man undersökt kopplingen mellan övervikt och utvecklingen av hjärtsjukdom hos i övrigt friska personer. Totalt omfattade materialet 302 296 individer, huvudsakligen vita män.

Under tiden som studiedeltagarna följdes inträffade 18 000 kranskärlsrelaterade händelser. Forskarna räknade ut relativa riskvärden för måttlig övervikt och fetma som kunde kopplas till dessa händelser. Resultaten presenteras i den senaste utgåvan av Archives of Internal Medicine.

Jämfört med att vara normalviktig var måttlig övervikt kopplat till 32 procent ökad risk att drabbas av kranskärlssjukdom. Motsvarande riskökning för fetma var 81 procent. Siffrorna gäller då forskarna kontrollerat för kön, ålder, fysisk aktivitet och rökning.

När forskarna även kontrollerade för blodtryck och kolesterolvärden reducerades riskökningarna till 17 och 49 procent för måttlig övervikt respektive fetma. För varje ökning av BMI med 5 enheter ökade hjärtrisken med 29 procent.

Forskarnas slutsats är att även om det teoretiskt skulle kunna finnas optimal behandling mot högt blodtryck och höga blodfetter skulle överviktiga patienter ändå ha en överrisk för kranskärlssjukdom. De föreslår olika mekanismer som kan ligga bakom överriskerna som var kopplade till övervikt, till exempel dålig endotelfunktion och hemostatiska störningar som kan öka risken för blodpropp.

Studiens kriterier för måttlig övervikt var ett BMI, kroppsmasseindex, på 25,0–29,9 medan ett BMI på 30 och däröver räknades som fetma.

Archives of Internal Medicine 2007; 167: 1720–1728

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News