Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

P-piller bra för idrottare utan mens

Publicerad: 24 november 2003, 14:21

Behandling med p-piller ger en blygsam viktökning hos elitidrottskvinnor som inte har mens. Prestationsförmågan påverkas dock inte nämnvärt, enligt en studie vid Karolinska sjukhusets kvinnoklinik.


Elitidrottskvinnor har ofta en kroppsfetthalt som ligger under den gräns som krävs för en normal hormonbalans. Detta kan leda till menstruationsbortfall, så kallad idrottsamenorré, vilket i sin tur kan påverka benmassan negativt och leda till benskörhet.  I dag behandlas idrottsamenorré med p-piller. Men bland idrottskvinnor finns det ett motstånd mot behandlingen eftersom den kan medföra en viktökning.  - För gruppen idrottskvinnor kan förändringar i kroppssammansättningen ha väldigt stor betydelse. Ökar man i vikt på grund av ökad kroppsfetthalt innebär det en extra barlast som man ska transportera, säger Anette Rickenlund, läkare och forskare vid Karolinska sjukhusets kvinnoklinik.  För att undersöka vilka effekter p-piller egentligen ger, har Anette Rickenlund, tillsammans med ett forskarlag vid Karolinska sjukhuset, studerat 26 elitidrottskvinnor inom uthållighetsidrott. De behandlades med p-piller under en period på tio månader. En kontrollgrupp bestående av tolv personer som idrottade högst en gång i veckan fick genomgå samma behandling.  Resultatet visar att p-pillerbehandlingen inte påverkade vare sig vikten eller kroppssammansättningen hos de idrottskvinnor och kontroller som hade regelbunden menstruation. Bland gruppen idrottskvinnor med menstruationsstörning, som hade en lägre kroppsfetthalt till att börja med, resulterade behandlingen dock i en viktökning på i genomsnitt drygt två kilo.  - Vi fann glädjande nog att p-pillerbehandlingen bidrog till att benmassan ökade i denna grupp. Men samtidigt fick de också en liten ökning av både kroppsvikt och kroppsfetthalt, säger Anette Rickenlund.  Kroppsfetthalten ökade från i genomsnitt 17 till 20 procent.  - Ju lägre kroppsfetthalten var från början, desto större blev viktökningen, säger Anette Rickenlund.  Testade flås, snabbhet och styrka  För att undersöka viktökningens effekter på prestationsförmågan fick samtliga kvinnor genomgå tester som bland annat mätte kondition, styrka och koordination. Resultatet visar att varken konditionen eller benstyrkan påverkades av viktökningen bland idrottskvinnorna med menstruationsstörningar. I ett test som gällde snabbhet och koordination visade emellertid gruppen en liten, men ändå signifikant, försämring.  - Vår slutsats är att p-piller har en positiv effekt på benmassan hos idrottskvinnor med menstruationsstörningar. I princip verkar behandlingen inte heller ge några betydande effekter på prestationsförmågan vilket är mycket positivt ur idrottssynpunkt, säger Anette Rickenlund.  Samtidigt betonar hon att studien inte ger några garantier för att p-piller aldrig skulle påverka prestationsförmågan i det enskilda fallet.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev