Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

På Hisingen lyfter invånarnas insikt om hälsans betydelse

Publicerad: 6 maj 2009, 15:02

En framgångsrik metodik för att förebygga sjukdom och ger signifikanta effekter till en låg kostnad. Det är kärnan av vad det omfattande projektet Hälsolyftet i primärvården på Hisingen i Göteborg har resulterat i.


Hedersomnämnande i Guldskalpellen 2009

Nu belönas det med ett av Guldskalpellens hedersomnämnanden för sitt ambitiösa och långsiktiga folkhälsoarbete.

– Det här känns väldigt roligt! säger Ann Blomstrand, allmänläkare och processledare för Hälsofrämjande primärvård på Hisingen i Göteborg.

Hon tycker att det kanske allra bästa med projektet är att det ger struktur åt primärvårdens folkhälso­arbete.

– Dessutom ger de olika delprojekten möjlighet att bedriva arbetet på flera olika plan samtidigt, vilket har visat sig vara mycket värdefullt.

I den nationella folkhälsoen­käten 2005 framkom att andelen personer i Göteborg som var överviktiga eller feta var särskilt hög på Hisingen. Förekomsten av rökningen var också hög.

Därför påbörjades på Hisingen under 2007 det hälso­främjande arbetet Hälsolyftet. Screeningfrågor och en självinstruerande hälsoprofil där individerna själva får beräkna risker för den egna hälsan, enligt en färgskala, är stommen.

Med detta som grund får individen även genomgå ett hälsosamtal med en hälsopedagog eller en sjuksköterska där det friska betonas.

Bland annat dokumenteras blodtryck, blodsocker, BMI, mått över midja/stuss och svar på enkätfrågor om stress, fysisk aktivitet och upplevd hälsa.

Enligt läkaren Ann Blomstrand är det specifika med metodiken att man utgår från individens egen motivation och vilja till förändring. Arbetssättet bygger på ett kognitivt förhållningssätt, samt individens egen insikt och egna val.

Undersökningsresultaten och hälso­profilen leder till ett åtgärdspaket och en bedömning av om individen behöver en läkarkontakt eller kan genomföra nödvändiga insatser på egen hand.

Beroende på enkätsvaren går man vidare med specifika insatser för olika behov. Hisingens åtta vårdcentraler och primärvårdsrehabilitering samarbetar om ett omfattande åtgärdspaket där man arbetar medbland annat övervikt, stresshantering, och rökstopp, se faktarutorna.

Resultaten har inte heller låtit vänta på sig. De talar tydligt för att motiverade riskpersoner fångas in med screeningfrågorna och det är sannolikt ett av skälen till framgång. Resultaten påvisar också sänkning av medelblodtryck, blodsocker och BMI och det ses en förbättring när det gäller fysisk aktivitet, stress och upplevd hälsa.

– Primärvårdens satsningar på sjukdomsprevention har ofta kritiserats för brist på struktur och även brist på kunskaper som kan bekräfta nyttan av olika insatser. Men här har vi både en kunskapsbas och en metod som fungerar, säger Ann Blomstrand.

Att en mycket stor del av deltagarna har genomfört sina förändringar genom egenaktiviteter bi­drar till kostnadseffektiviteten i projektet.

Hälsolyftet är även nominerat till Götapriset 2009 som delas ut i höst.

Juryns motivering:

Hedersomnämnande 1
Medarbetarna i Hälsolyftet, primärvårdsområde Hisingen, Göteborg.

"Medarbetarna i Hälsolyftet på Hisingen visar att primär­vården kan bedriva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete till låga kostnader och med goda resultat. Med stort allvar och smittande entusiasm har de engagerade i Hälsolyftet tagit sig an upp­giften att öka folkhälsan och förebygga insjuknande hos befolkningen i ett utsatt område.”

Relaterat material

De har hittat rätta medicinen mot läkemedelsfel i vården

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev