Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Pandemi skulle orsaka kollaps i vården

Publicerad: 7 december 2005, 15:26

Om en fjärdedel av Sveriges befolkning får influensa vid en pandemi och alla ska ges behandling, kommer svensk sjukvård att kollapsa. Enligt en rapport från Socialstyrelsen till regeringen innebär detta nio miljoner läkarbesök hos 9 000 läkare.


- Att behandla alla sjuka skulle kräva ohyggliga resurser. Därför står vi fast vid vår tidigare strategi att endast erbjuda behandling till riskgrupper och ett begränsat antal personer för att upprätthålla viktiga funktioner i samhället, säger Anders Tegnell, chef för Socialstyrelsens smittskyddsenhet.

Men för att öka beredskapen har Socialstyrelsen i nya beräkningar kommit fram till att lagren med antivirala läkemedel behöver utökas med runt en miljon doser. Det är en fördubbling av dagens lager.

Socialstyrelsen vill också köpa in fler typer av antivirala medel. Bland annat probenecid som kan användas i kombination med huvudpreparatet Tamiflu. Om dessa båda preparat tas samtidigt kan dosen med det dyrare Tamiflu minskas, vilket gör att det räcker längre.

Socialstyrelsen vill dessutom att ytterligare ett antiviralt medel köps in, zanamivir, som kan användas vid resistens mot Tamiflu.

De nya beräkningarna utgår från  bedömningskriterier som bygger på svenska förhållanden, samt på kunskapen om att det vid en pandemi kommer att ske en överförskrivning av antivirala läkemedel.

Fler dör i andra sjukdomar  Socialstyrelsen har också, för första gången, gjort beräkningar på hur en influensapandemi skulle påverka hälso- och sjukvårdens resurser.

Om 25 procent av befolkningen skulle insjukna, och alla dessa skulle behandlas med antivirala läkemedel, så skulle det göras nio miljoner läkarbesök till 9000 läkare som fick ge varje patient högst en kvart i besökstid. En närmast ohållbar situation. Eftersom antalet allmänläkare i landet är cirka 5 000 skulle resurser från slutenvården behöva flyttas över till öppenvården för att hantera alla patienter.

"Det betyder att all annan verksamhet blir mycket begränsad, vilket sannolikt kommer att leda till att andra patientkategorier inte får den vård de behöver med risk för ökad mortalitet i dessa grupper", skriver Socialstyrelsen.  Enligt detta scenario skulle den medicinska behandlingen av alla dem som insjuknat kosta samhället drygt 337 miljoner kronor. Om även läkarbesöken räknas med blir kostnaden 10 miljarder kronor.

Om däremot bara Socialstyrelsens prioriterade grupper får behandling, det vill säga personer med viktiga samhällsfunktioner och riskgrupper, blir belastningen på sjukvården betydligt mindre. Då skulle det göras närmare 2 miljoner läkarbesök till 1 800 läkare, främst i öppenvården.

Camilla Wernersson

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev