Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Panel: Så tycker makthavarna

Publicerad: 8 februari 2013, 09:10

Vad tycker du om framtidsbilden?


Ove Andersson, ordförande i Distriktsläkarföreningen:

– Agendan är tydlig i rapporten: ökad makt för kunderna/patienterna och mindre av samhällelig planering, samt att marknadskrafterna förstärks. De professionella kunskaperna nedvärderas.

– Patienter kan säkert ta ett större ansvar för sin hälsa genom exempelvis självtester, men långtifrån alla. Vissa kommer även framöver att anse att livet måste ha sin gång. Hos andra kan det finnas en förnekelse, en rädsla för att få sjukdomar bekräftade.

– Rapportförfattarna har rätt i att det blir stora förändringar i yrkesrollen för specialister i allmänmedicin. Men i takt med den ökade specialiseringen blir det alltmer angeläget med läkare som kan samordna olika insatser och stå för ett helhetsperspektiv. Behovet av primärvården försvinner inte, tvärtom.

– Rapportens mentorer kommer att göra sjukvården dyrare och mindre effektiv, eftersom de saknar medicinsk kompetens.

Stefan Jutterdal, ordförande i Legitimerade sjukgymnasters riksförbund:

– Vi ser rapporten som en väckarklocka och en slags idébank. Som patienter kommer vi att vara mer aktiva och åstadkomma en rörelse och ett förändringstryck.

– Vi är på väg bort från ett läge med en traditionell hierarkisk organisering och till att patienterna blir mer aktiva. Vi sjukgymnaster är särskilt lämpliga att medverka i den förändringen i och med vår specifika kompetens att ta tillvara det friska hos patienterna samt vår kontinuitet och närhet till patienterna.

– Redan i dag borde man bättre kunna ta tillvara vår specialitet: fysisk aktivitet. Man undersöker och medicinerar människor, men förmår inte att ta tillvara den fysiska aktiviteten hos folk.

– Men de organisatoriska resonemangen i rapporten känns för abstrakta, de är inget vi vill kommentera. Mentorerna med rapportens breda uppdrag tror jag inte mycket på.

Anna Andersson, vice ordförande i Vårdförbundet:

– Rapporten är intressant och provocerande, jag hajar till när det står sjuksyster.

– Helt rätt att vården kommer att bli mer high tech. Men dessvärre gör författarna en tankevurpa när de utgår från att vården måste fortsätta vara så medicinskt inriktad som i dag.

– Vi vill i stället ha en närvård som även omfattar omvårdnad. Vårdcentraler som de ser ut nu kanske inte behövs. Däremot måste kroniskt sjuka erbjudas en kontakt som de kan bolla sina resultat vid självtester och liknande med. Där har våra grupper en viktig roll att fylla.

– Enligt rapporten behöver vi mer kunskapsdatabaser. Författarna tror att vi ska säga att vår kunskap inte kan bytas ut mot en dator. Men jag tycker att de har en poäng.

– Tanken på mentorer är spännande. Men jag tror inte att en och samma person kan ha kunskap om alla de områden rapporten skisserar.

Lars Ahlin, ordförande i Psykologförbundet:

– Rapporten är stimulerande, till och med underhållande. Det är bara att hålla med om att en välfärds­teknologi säkert har mycket att erbjuda.

– Men när det gäller människors sätt att möta förändringar går det inte så smidigt och lätt som vi hoppas och tror. Ta videokonferenser, till exempel, som funnits i 30 år men fortfarande används så sällan.

– Det är positivt att tänka sig en pre-primärvård där man i hemmet kan ha koll på sina värden utan att behöva gå till en vårdcentral. Följden blir en tydligare expertroll och mer av specialisering för flera professioner, däribland psykologer.

– Det är rätt tänkt att lyfta fram mentorer, men för optimistiskt att tänka sig att varje medborgare ska ha tre mentorer under sin livstid. Jag har svårt att tro att de mentorerna kan ha så stor generalistkompetens.

– Psykologerna har en intressant roll både när det gäller utbildning av och handledning av mentorerna.

VIVIANNE SPRENGEL

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News