Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag25.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Paracetamol bakom stor del av läkemedelsförgiftningar

Publicerad: 16 Juni 2004, 12:53

Sjukvården kontaktar allt oftare Giftinformationscentralen, GIC, om misstänkta läkemedelsförgiftningar. En orsak till ökningen kan vara besparingar inom sjukvården, skriver GIC i en rapport.


Giftinformationscentralen tar emot samtal och ger råd om behandling då någon blivit förgiftad - eller misstänks ha blivit det. Av den totala statistiken gäller tre av fyra samtal akuta förgiftningar och de flesta samtalen rör barn. Samtalen kommer framför allt från allmänheten, men även personal inom vård och omsorg kan söka råd hos GIC. På senare år har konsultationerna från sjukvården ökat rejält, varför GIC nu har granskat misstag i läkemedelshanteringen.   Fram till 1996 tog GIC emot ungefär 100 förfrågningar per år från både sjukvården och omsorgen. Sedan skjuter statistiken i höjden. Förra året rapporterades 220 fall av misstag i läkemedelshantering från sjukvård och omsorg.   Mellan år 2000 och 2003 gjordes totalt 468 förfrågningar om misstänkta förgiftningar av patienter inom sjukvården, som i det här fallet inkluderar sjukhus, vårdcentral, tandläkare och veterinär. I ett fall dog patienten, sedan ett morfinpreparat hade hanterats felaktigt. I ytterligare åtta fall fick patienterna "allvarliga förgiftningssymtom", vilket betyder att det var fara för patientens liv. Dessa var orsakade av paracetamol, morfin, lidokain, takrolimus, warfarin och en blodtransfusion.  - Det kan finnas en koppling mellan de ökade tillbuden och att det råder personalminskningar i vården, samtidigt som allt fler med lägre utbildning får hantera läkemedel på delegation - men vi vet ju inte, säger Markus Tellerup, apotekare på GIC.

Ska spädas två gånger  Vart femte tillbud innebär "en klar risk för förgiftning", enligt GIC. Det preparat som oftast ligger bakom är vankomycin, ett antibiotikum som ges intravenöst och som vid sex tillfällen överdoserades då det gavs till barn, något som bland annat kan ge njurskador.   - Läkemedlet har en speciell beredningsmetod, där det ska spädas två gånger. Det tror vi är en ökad felkälla. Vi har tagit upp det med Läkemedelsverket och hoppas att de kan gå vidare till tillverkarna, säger Markus Tellerup.  Det preparat som leder till flest rapporterade tillbud totalt inom sjukvården är paracetamol, som kan ge mycket allvarliga leverskador. Det är även paracetamol som ligger bakom överlägset flest förgiftningar då läkemedel hanteras i hemmet av patienten själv eller av anhörig. Totalt fick GIC över 15 000 frågor om feldoseringar i hemmet mellan 2000 och 2003. Av dem var ungefär 11 procent orsakade av paracetamol.   Har sett över förpackningarna  - Under det gångna året har vi sett över förpackningarna av Alvedon- och Panodilsuppar, där det numera framgår hur man doserar per kilo kroppsvikt, säger Gunilla Sjölin-Forsberg, chef för Läkemedelsverkets biverkningsenhet.  En motsvarande översyn av vankomycin kan bli aktuell.  - Vi ska studera vad som blivit fel i dessa förgiftningsfall och sedan ta ställning till vad som behöver göras. Ibland krävs en ändring av förpackningstexten, ibland krävs tydligare information till sjukvården om hur läkemedlet ska hanteras, säger Gunilla Sjölin-Forsberg.  FOTNOT: Giftinformationscentralen är en fristående enhet inom Apoteket. Sjukvården har ingen skyldighet att rapportera dit.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev