Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag29.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Patienten involveras sällan i arbetet med säkerheten

Publicerad: 7 Februari 2007, 12:28

De flesta av vårdens chefer tycker att patienterna skulle kunna bidra till patientsäkerheten – men i verkligheten involveras patienterna nästan inte alls.


– Det är lite märkligt. Jag tror att patientens perspektiv är ovärderligt i patientsäkerhetsarbetet, säger Karin Pukk Härenstam, läkare och utvecklingsledare vid Danderyds sjukhus och doktorand vid medical management på Karolinska institutet.

Dagens chefer inom vården är rörande överens om att patientsäkerheten kan – och borde – förbättras. Nio av tio chefer tycker att dagens nivå av tillbud och dödsfall inom vården borde sänkas. Lika många tycker också att patienterna har nog med kunskaper om sin sjukdom för att kunna bidra till att förbättra säkerheten.

Men bara en av tio chefer uppger att de aktivt involverar patienter i säkerhetsarbetet och över hälften, 51 procent, svarar att de aldrig involverar patienterna i detta arbete.

– Jag har varit på flera sjukhus utomlands där man aktivt uppmuntrar patienterna att komma med synpunkter på den vård och behandling de fått och att skriva avvikelserapporter, säger Karin Pukk Härenstam.

Tillsammans med kollegor vid Karolinska institutet och Linköpings universitet har hon med hjälp av en enkät undersökt hur 1 100 av vårdens chefer runtom i Sverige ser på patientsäkerhet. Idén och enkäten bygger på en liknande undersökning som har genomförts av den brittiska sjukvårdsmyndigheten  NHS  .

– Detta för att vi ska kunna jämföra länderna emellan. I vår undersökning frågade vi ett representativt urval av både verksamhetschefer och andra, högre, chefer, säger Karin Pukk Härenstam.

Rädsla för att bli straffad
Mer än 70 procent av cheferna svarade att de prioriterar patientsäkerhetsarbetet som åtta eller högre på en tiogradig skala. Många är självkritiska och tycker att säkerhetsarbetet kan förbättras på många punkter.

Men så snart det kommer till hur mycket patienterna ska informeras eller involveras blir det lite känsligt.

Nästan hälften, 45 procent, tycker att all dokumentation av eventuella avvikelser ska hållas hemlig. Den ska endast användas för att dra lärdom, så att misstaget inte upprepas. Och nära sju av tio, 68 procent, tycker inte att utfallsdata om patientsäkerhet för enskild vårdpersonal ska vara offentlig.

– Det hänger ju givetvis samman med den rädsla för att bli utpekad och eventuellt straffad som finns i Sverige. Vi vet från tidigare studier att risken och rädslan för påföljder motverkar personalens vilja att rapportera avvikelser och att detta förhindrar att vi lär av misstagen, säger Karin Pukk Härenstam.

Patienterna sällan involverade
Men det finns faktiskt studier från  USA  som visar att rädslan kanske är obefogad.

– När läkarna i dessa studier uppmanades att ta kontakt med patienterna för att prata om misstaget och be om ursäkt så sjönk i stället antalet anmälningar.

Det resultat som förvånade Karin Pukk Härenstam mest var dock att så få verksamheter involverar patienterna i säkerhetsarbetet.

– Över hälften involverar dem inte alls, trots att patienterna och deras anhöriga borde kunna bidra till patientsäkerhetsarbetet på en mängd olika sätt.

Enligt henne har sjukvården allt att vinna på att involvera patienterna mer i säkerhetsarbetet än vad som sker i dag. Det kan handla om allt från att läkaren frågar patienterna om eventuella avvikelser till att de själva får markera det ben som ska opereras.

– Patienterna ser ofta brister som vårdpersonalen inte ser. Vården borde lyssna mer på patienterna, säger Karin Pukk Härenstam.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev