Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Patienten led av TBC, salmonella, bukaneurysm och infektion i hjärtklaffarna - på samma gång

Publicerad: 1 juni 2006, 09:08

Slö i tanken, svårt att stå på benen och småfebrig. På några veckor förvandlades en normalt fungerande man så att han inte klarade den enklaste uppgift.


Arbetskamraterna till en 40-årig man med asiatiskt ursprung reagerade på att han inte kunde sköta sitt arbete som vanligt och åkte in med honom till akuten vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Under några veckor hade de lagt märke till att han stegvis blivit sämre. När de kom till sjukhuset kunde mannen inte föra ett normalt samtal, hade 38 graders feber och kunde varken stå eller gå.

På akuten gjorde den läkare som tog emot honom en kroppsundersökning och lyssnade på hjärtat. Därifrån kom ett onormalt susande ljud, så kallat blåsljud. De blodprover som togs gav inte utslag för infektion, snabbsänkan var normal. Mannen fick göra en datortomografi av hjärnan som inte heller den visade något onormalt. Han blododlades och blev inlagd för fortsatt utredning.

Nästa morgon träffade 40-åringen Lars Mattsson, som är överläkare på infektionskliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

- Det första man tänker som läkare när man träffar en patient som är förvirrad och slö i kroppen är att symtomen kommer från hjärnan. De skulle kunna bero på en tumör eller på hjärnhinneinflammation, säger han.

Därför gjordes en lumbalpunktion på mannen och vätska från ryggmärgen skickades på analys. Det är ett bra test för att avslöja om en person har hjärnhinneinflammation orsakad av bakterier som växer snabbt. Men det tar flera veckor innan provet ger svar på om det också finns bakterier som växer långsamt.

Misstänkte TBC i hjärnan
Bakterieinfektion är ovanligt om snabbsänkan är normal, som i detta fall. Anledningen till att Lars Mattsson ändå misstänkte att det handlade om en sådan är att han arbetade som läkare redan innan snabbsänkan, CRP, fanns att tillgå:

- Många tror att CRP måste vara högt för att det ska finnas infektion. Men jag har sett patienter med det här tillståndet förut och misstänkte att mannen hade tuberkulos i hjärnan.

Två dagar senare fick 40-åringen göra en undersökning med magnetkamera. Den visade att han hade någon form av hjärnhinneinflammation. Vilken typ av inflammation det handlade om gick inte att urskilja på bilderna, men Lars Mattsson satte in behandling mot tuberkulos. Att mannen blivit successivt sämre under flera veckors tid talade för tuberkulos. Om han hade haft någon annan form av bakterieinfektion så borde han ha insjuknat mer plötsligt, resonerade Lars Mattsson.

- Det är viktigt att behandla tuberkulos så snabbt som möjligt. Ju längre tid det dröjer innan en patient får behandling, desto sämre hinner personen bli. Om jag hade väntat på svar från odlingen av tuberkulosbakterier i ryggmärgsvätskan hade mannen hunnit dö, säger han.

Oftast sitter tuberkulos inte i hjärnan, utan i lungorna, och sjukdomen sprids från luftvägarna. Troligen hade någon person med lungtuberkulos smittat 40-åringen. Smittan kunde ha skett nyligen eller för länge sedan, för sjukdomen kan ligga slumrande i kroppen i många år innan den bryter ut. Det är troligt att mannen har blivit smittad i sitt hemland, där tuberkulos är vanligare än i Sverige.

Hjärtklaffar var infekterade
Men inte nog med att 40-åringen hade tuberkulos. Efter ytterligare någon dag kom svar på blododlingarna. De visade att han hade blodförgiftning, stafylokocker i blodet, och mot detta fick han antibiotika. De blåsljud som hördes från hjärtat redan när mannen kom till akuten antydde att stafylokockerna satt sig på hjärtats klaffar, vilket är ett riskfyllt tillstånd. Härdar av stafylokocker kan bilda bakteriebomber, släppa från hjärtat och åka i väg till hjärnan som en propp.

Trots behandling blev mannen två veckor senare kraftigt andfådd. De infekterade hjärtklaffarna orkade inte med det höga tryck som skapas när blod pumpas genom hjärtat. Klaffarna höll inte tätt och hjärtats förmåga att pumpa blod sviktade. Mannen fick nya klaffar inopererade och sedan fungerade hjärtat bra igen.

Men infektionen på hjärtklaffarna hade hunnit sprida sig till ett kärl i buken. Kärlväggen hade försvagats och buktade nu ut i ett bråck, ett så kallat aneurysm. Därför opererades mannen igen, två veckor efter att han opererat hjärtklaffarna. Aneurysmet upptäcktes som ett rent bifynd vid en datortomografi av lungorna som gjordes för att upptäcka eventuell tuberkulos. Vid undersökningen observerade röntgenläkaren en utbuktning på ett kärl i buken.

Hade smittats med salmonella
Som om det inte var nog med tuberkulos, infektion i hjärtklaffarna och aneurysm visade odlingar från mannens avföring att han hade salmonella, en infektion som han kan ha fått i Asien tidigare samma år.

- Det är ovanligt att en patient kommer in med så många ovanliga sjukdomar samtidigt. Alla de sjukdomar mannen hade är dödliga och om behandling inte satts in snabbt hade han inte klarat sig, säger Lars Mattsson.

Det som räddade 40-åringen var att den behandlande läkaren fick kännedom om hans sjukdomshistoria, det vill säga att insjuknandet tagit några veckor och att det inte skett akut. De upplysningarna gjorde att läkaren kunde ställa rätt diagnos.

I dag är mannen återställd.

Charlotte Wikholm

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev