Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Patienter får betala mer för läkemedel på recept

Publicerad: 28 maj 2008, 08:51

Patienter får betala mer för läkemedel på recept

Svenska patienter betalar allt fler receptförskrivna läkemedel ur egen ficka. Och enligt experter som Dagens Medicin har talat med kommer notan att fortsätta växa.


Apoteket AB har på Dagens Medicins uppdrag tagit fram statistik kring försäljningen av receptförskrivna läkemedel som sker utanför förmånen, alltså inte berättigar till subvention, se faktaruta.

Siffrorna visar på en tydlig tendens: läkarna förskriver en ökad mängd läkemedel som inte ingår i förmånssystemet. Det handlar både om preparat som inte kommit in i systemet och sådana som har plockats ur det.

2005 köpte svenskarna läkemedel utanför förmånen för knappt en halv miljard. I fjol var siffran ungefär 150 miljoner högre, en ökning med cirka 35 procent på bara två år.

– Det kommer att fortsätta öka. När fler och fler läkemedel förlorar sin plats i förmånssystemet och en del av dem fortsätter att förskrivas på recept i vissa situationer så blir det så här, säger Mikael Hoffmann, tidigare läkemedelschef i Landstinget i Öster­götland och nu chef för stiftelsen Nepi.

Granskar alla terapiområden
Den viktigaste förklaringen till att läkemedel förlorar sin subvention är att den ansvariga myndigheten, Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, beslutat att preparaten inte ska ingå i förmånssystemet.

LFN bedömer läkemedel efter behovs- och solidaritetsprincipen samt hur kostnadseffektivt medlet är. Nämnden håller på att gå igenom alla terapiområden för att granska vilka medel som ska få subvention.

Två av de områden som har granskats är magsyremedel och host­mediciner, med resultatet att en mängd preparat förlorade sin plats i förmånssystemet under 2006 och 2007. Men dessa läkemedel efterfrågas fortfarande av patienterna. Medel mot erektil dysfunktion ökar också sin försäljning kraftigt, trots att dessa inte subventioneras.

Totalt ökade de tre läkemedelsgrupperna sin försäljning utanför förmånen med ungefär 100 miljoner kronor mellan åren 2005 och 2006.

– Skälen till att hostmedel och magsyramedel lyftes ur subventionssystemet är att det inte handlar om allvarliga sjukdomar. Visst, man kan få sura uppstötningar om man äter för mycket julmat och hosta går ofta över av sig själv, oavsett om man använder hostmedicin, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör för LFN.

Prioriterar dyrare preparat
Enligt henne är patienternas ökade kostnader för läkemedel för vardagssjukdomar helt i linje med myndighetens uppdrag att prioritera behandling av svårare sjukdomar.

– Jag ser inget problem med detta. Det är just så här vi ska göra för att vara säkra på att få råd med nya och dyrare medel mot svårare sjukdomar, säger Ann-Christin Tauberman.

Finns det inte en risk att fler inte kommer att ha råd med läkemedel?

– Om man har problem med sin ekonomi och därför inte kan betala sina läkemedel, då får man söka hjälp hos socialtjänsten.

Barbro Westerholm, riksdagsledamot och talesperson för fp i läkemedelsfrågor, delar uppfattningen att patienterna måste betala mer för behandling av enklare sjukdomar.

– Däremot måste läkarna bli bättre på att informera om vilka medel som inte längre subventioneras, säger hon.

Ingen subvention utanför förmånen

Att läkemedel ingår i förmånen innebär att de får subvention. Detta betyder att läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet, som gör att en patient aldrig kan betala mer än 1 800 kronor för läkemedel under en tolvmånadersperiod. Läkemedel som inte ingår i förmånen berättigar alltså inte till subvention.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev