Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Patienter får sämre vård när nya cancermedel stoppas

Publicerad: 19 februari 2008, 14:19

LEDARE Den 6 februari stoppades tre cancerläkemedel på onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund och Helsingborg. Inga nya behandlingar med Erbitux, Avastin och Alimta får inledas. Ansvarig för beslutet är verksamhetschef Carsten Rose.


Endast en dryg månad in på det nya året stoppar en av Sveriges stora onkologkliniker tre behandlings­alternativ som visar mycket lovande resultat (se även nyhetsartikel).

De skäl som Carsten Rose anför för sitt drastiska beslut är enbart ekonomiska. Han måste vara väl medveten om att beslutet leder till sämre vård för patienterna. Att den medicinska kvaliteten försämras är inte bara en sannolik konsekvens – det är ett faktum.

Det finns en parallell. Redan för några år sedan väckte Carsten Rose uppmärksamhet när han bromsade användningen av Herceptin till kvinnor med bröstcancer. Även då lät han ekonomisk knapphet gå före medicinsk kvalitet. Men i den frågan tvingades han till reträtt.

Det dramatiska beslutet i Lund visar, trots en flera år lång debatt om brister i cancervården, hur svårt det är att flytta fram positionen för medicinsk kvalitet.

Klinikerna misslyckas fortfarande med att skapa utrymme för nya metoder. Det finns alltför många nedslående exempel på detta.

Det är ovärdigt ett rikt land som Sverige att patienter nekas vård när deras behov motsvarar alla medicinska kriterier.

Beslutet på onkologen i Lund och Helsingborg är ett flagrant exempel på att nya effektiva metoder bromsas när kortsiktig klinik­ekonomi sätts i första rummet. Hälsoekonomiska beräkningar viftas bort.

Man kan fråga sig vart politikerna tog vägen i cancerdebatten när valen till riksdag och landsting väl var vunna. I den politiska retoriken inför valet 2006 rådde det i Region Skåne ingen tvekan om vilken väg cancervården skulle ta (se faktaruta nedan).

”Högre ambitionsnivå…” hette det då hos dem som nu sitter vid makten. Nu finns ett utmärkt tillfälle att visa hur sådana paroller ska omsättas i praktisk handling.

Agerandet hos ledningen för onkolog­kliniken i Lund och Helsingborg visar hur angeläget det är att få en fungerande central styrning av cancervården. Förvisso kan en nationell cancerplan inte lösa alla problem i en krisande cancersjukvård. Men en tydligt styrande cancerplan vore ett första nödvändigt hinder mot lokala beslut som går på tvärs med en allmän uppfattning av vad som ingår i en god cancervård.

Ledarredaktionen

Rose: Både pengar och tid finns att spara

I sitt PM till onkologklinikens läkare och medicinska avdelningschefer är Carsten Rose kritisk mot att klinikens läkare gör för mycket för sina patienter.

Det finns pengar att spara på att avsluta behandlingar tidigare och inte heller sätta in tredje, fjärde eller femte linjens behandling, skriver han.

Dessutom skulle man spara tid, något som är angeläget för de ”totalt överbelastade” behandlingsenheterna.

Tydligare kan det inte formuleras: omsorgen om patienternas bästa har ersatts av omsorgen av klinikens ekonomiska utfall. Frågan är bara om det är en medveten provokation från Carsten Roses sida.

I så fall är det en ovärdig provokation.

Läs Carsten Roses krönika

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev