Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Patienternas åsikt sällan efterfrågad vid lex Maria

Publicerad: 3 mars 2003, 13:08

Få patienter får komma till tals då brister i sjukvården anmäls enligt lex Maria. Detta trots att föreskrifter som trädde i kraft i fjol säger att patienterna ska få uttala sig när något gått fel i vården. - Vi kommer att följa upp detta, säger Catarina Andersson Forsman, chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning.


Sedan den 1 augusti i fjol gäller nya föreskrifter som säger att sjukvården ska informera patienten eller dennes anhöriga om att en anmälan enligt lex Maria har gjorts och att de har möjlighet att i den lägga fram sin version av det som inträffat.  Men bara i drygt 20 procent av de lex Maria-ärenden som ingår i en undersökning som Socialstyrelsen genomfört har patienten tillfrågats om ett yttrande i den aktuella lex Maria-anmälan. I nära 80 procent av fallen saknas helt uppgifter om huruvida den drabbade patienten eller dennes anhöriga har tillfrågats om medverkan. Hur många som valde att yttra sig visar inte undersökningen.  Catarina Andersson Forsman. Foto: Anders Kallersand- Vi har haft mycket information om den nya föreskriften men uppenbarligen har detta inte förankrats inom sjukvården, säger Catarina Andersson Forsman, chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning.  I den kartläggning som Socialstyrelsen har gjort vid de regionala tillsynsenheterna i Umeå, Jönköping och Stockholm, granskades alla lex Maria-ärenden där patienter kommit till skada, från den 1 augusti till den 31 december i fjol. Det rör sig om totalt 87 ärenden.  Rutinerna skiftar mellan sjukhusen  Att så få anmälare ens fyllt i rutan om att patienten eller dennes anhöriga erbjudits att medverka är en brist som Socialstyrelsen vill granska närmare.  - Vi har diskuterat att ändra i anmälningsblanketten så att vi kan se om sjukvården verkligen har givit patienten tillfälle att yttra sig eller ej. Det kan vi inte se i dag, säger Krister Lundström, byrådirektör på Socialstyrelsen i Umeå.  Både han och Catarina Andersson Forsman säger att sjukvårdens rutiner när det gäller patientmedverkan måste bli bättre.  - Vi kommer att följa upp detta och påpeka för de anmälningsansvariga att ta detta på allvar, säger Catarina Andersson Forsman.  En rundringning till sjukhus i landet som Dagens Medicin har gjort visar att rutinen med patientmedverkan vid lex Maria-anmälningar skiftar.  Ett antal sjukhus har ännu inga rutiner för patientinformationen, andra har nyligen infört sådana, medan några arbetar med rutinen sedan tidigare.  - Frågan är aktuell och vi ska diskutera den med andra landsting för att få ett länsövergripande arbetssätt. Så ännu har vi inga rutiner för detta, säger Hugo Hagdal, sektionschef för lungmottagningen samt anmälningsansvarig på Sunderby sjukhus mellan Boden och Luleå.  Han tycker att föreskriften om patientmedverkan är "oerhört bra".  - Det är alltid positivt att låta patienten komma till tals. Då kan man även reda ut om det förekommit några missförstånd mellan patienten och sjukvården, säger han.  Inga negativa erfarenheter  Vid flera sjukhus framhåller man att det kan kännas svårt att ta kontakt med anhöriga till någon som avlidit efter fel i vården.  - Inom psykiatrin är vi i och för sig vana att ha kontakter med anhöriga. Detta underlättar när det gäller anhörigas medverkan i lex Maria-ärenden, framför allt om det gäller självmord, som är känsliga ärenden, säger Lena Mallon, anmälningsansvarig inom psykiatrin iLandstinget Dalarna.  Där fick sjukvården skriftliga rutiner för patientmedverkan för några veckor sedan.  I Landstinget i Värmland har Annette Landbü-Roos, anmälningsansvarig inom hälso- och sjukvården, arbetat med patientmedverkan i lex Maria-ärenden i snart ett år.  - Vi har inga negativa erfarenheter av detta, säger hon.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev