Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Patientföreningar försvagas av brist på ledarskap

Publicerad: 13 februari 2008, 18:46

Patientföreningar skulle kunna påverka mycket mer än de gör i dag, visar en ny avhandling. Problemen tycks bland annat vara brister i samarbetet med vårdpersonal.


Patientföreningar ska vara ett sätt att stärka patienters inflytande och medbestämmande inom vården. Men föreningar har svårt att rekrytera till förtroendeuppdrag och de som brinner för förändringsarbete jobbar ofta ensamma.

Det är slutsatser som presenteras i doktoranden i företagsekonomi, Sophie Werkös, nya avhandling vid Stockholms universitet.

Sophie Werkö har studerat två patientföreningar inom Diabetesförbundet.

– De som jag har tittat på är de starka föreningarna som åstadkommer mycket. Men ser man på vilka som ligger bakom arbetet så rör det sig om ett fåtal personer, säger hon.

– Det finns en stor vilja i föreningarna, men den får inte riktigt utlopp. De drivs av eldsjälar som inte har tid för att leda andra och själva ofta blir utbrända.

Totalt har 700 medlemmar, dels från glesbygd och dels från tätort, svarat på frågor om hur de ser på sitt medlemskap.

– Det var förvånansvärt få skillnader mellan grupperna, men medlemmar i glesbygden sökte sig oftare till föreningen av sociala skäl, säger Sophie Werkö.

Hon har i studien identifierat två typer av medlemmar, eldsjälarna och dem som endast är medlemmar för socialt umgänge eller status och prestige.

– Det finns en stor potential hos dessa föreningar, 20 procent av medlemmarna anger att de skulle vilja bli mer aktiva, säger hon.

Avhandlingen visar att medlemmarna framför allt använder sitt medlemskap till att få mera kunskap om sin sjukdom, dess förlopp och behandlingar.

Enligt avhandlingen räcker det inte med att patienten känner till sina rättigheter, utan det krävs mera samarbete mellan sjukvården och föreningarna.

– För att patientens rättigheter ska bli tillgodosedda fullt ut krävs att både vårdpersonal på lokal nivå och patientföreningar samarbetar mera, säger Sophie Werkö.

Carolina Hawranek

Läs avhandlingen "Patient Patients?: Achieving Patient Empowerment through active participation, increased knowledge and organisation" på SU:s hemsida

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev