Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Patientinflytandet i vården varierar mellan landstingen

Publicerad: 4 juli 2003, 09:23

Det råder stora skillnader mellan landstingen när det gäller tillämpningen av lagen om patientinflytande. Endast hälften av landstingen har utbildat personalen om patienternas rätt till information, delaktighet och medinflytande. Det visar en utvärdering från Socialstyrelsen.


Barbro Eriksson som ansvarar för utvärderingen hade förväntat sig ett bättre resultat.  - Det är ojämnt med tillämpningen. Vi trodde möjligen att det skulle finnas lite bättre kunskap hos sjukvårdspersonalen när det gäller lagstiftningen, säger hon till Sveriges Radios Ekoredaktion.  Patienter har sedan 1999 rätt till individuellt anpassad information om sin sjukdom, möjlighet att välja mellan olika behandlingsalternativ och dessutom möjlighet att få en förnyad medicinsk bedömning.   Fyra år efter lagen infördes visar det sig dock att den tillämpas olika på olika håll i landet. Alla landsting informerar sina patienter på något sätt men det är långt ifrån lika villkor för alla invånare.   Endast hälften av landstingen uppger att de har utbildat sin personal om vilka rättigheter patienterna har och av de genomförda utbildningsinsatserna till hälso- och sjukvårdspersonalen har nästan tre fjärdedelar inte följts upp.  Även om det runt om i landet finns många exempel på insatser för att stärka patientens ställning, anser Socialstyrelsen att det behövs en hel del ytterligare insatser från landstingens och de hälso- och sjukvårdsansvarigas sida innan de bakomliggande målen och intentionerna med lagen har uppfyllts. Myndigheten skriver också att dessa frågor kan ha kommit i skymundan i försöken att lösa problemen med bristande tillgänglighet och personalresurser.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev