Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Pengarna flödar över länsgränserna

Publicerad: 19 april 2012, 04:00

Allt mer av landstingens pengar går till utom­läns­vård. Västra Götaland toppar listan, men vet inte vad utvecklingen beror på.


Sedan 2007 har Västra Göta­lands­regionens kostnader för utomlänsvård ökat med 85 procent. Hälso- och sjukvårdsledningen noterar utvecklingen, men kan inte sätta fingret på varför den sker.
– Det är inget som vi kan svara på i dag. Det får vi gräva mer i, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen.

För fem år sedan betalade regionen cirka 400 miljoner kronor för att deras invånare vårdades i ett annat landsting. Förra året hamnade notan på 744 miljoner kronor. En del av förklaringen är att både planerade slutenvårdstillfällen och oplanerade öppenvårdstillfällen har ökat.

Men kostnadsökningen måste också bero på kraftigt höjda priser, tror Håkan Sundberg, hälso- och sjukvårdschef i Uddevalla. Vilket han i så fall tycker är anmärkningsvärt.

– Frågan är om patienter har skickats till andra landsting utan priskontroll. Har patienterna fått välja vårdgivare utan hänsyn taget till pris? undrar han.

Ann Söderström tror att arbetet med att försöka kapa vårdköer genom att skicka patienter utomläns förklarar en del av kostnadskakan.

För att få en tydligare bild av vilka andra faktorer som kan spela in har regionen nu påbörjat ett granskningsarbete. För kostnadsökningen är ett problem, tycker Ann Söderström.
– Vi måste dock se vad våra invånare får för priset och även ställa det mot att vi ska klara våra köer, säger hon.

I Region Skåne har prislappen för utom­läns­vård blivit 50 procent hög­re på fem år. Under samma period har intäkterna för såld vård ökat med cirka 21 procent. Antalet vård­till­fällen och besök utomläns har visser­ligen blivit fler, främst inom den planerade vården. Men det motsvarar inte den snabba kostnads­ökningen. Det saknas kunskap inom regionen om vad som ligger till grund för det.

– Vi har ett ganska outvecklat system i dag, där det saknas information om vad det är för vård vi faktiskt köper, berättar Göran Ingvarsson på centrum för verksamhetsplanering och analys.
På fakturorna kan Region Skåne bara se om man köper vård från öppen­vården, slutenvården, primärvården eller psykiatrin. Det saknas diagnosrelaterad information, vilket gör att regionen får göra antaganden när den ska svara på vad kostnadsökningen beror på.

– Det kan bero på att vi skickar fler patienter utomläns för att klara vårdgarantin och att vi har flyttat en del av rikssjukvården från Skåne. Sedan är det klart att den snabba medicinska utveckling som sker påverkar våra kostnader.

Är det ett problem för er att kostnaderna för utomlänsvård ökar?

– Ja, det är klart att det är, särskilt eftersom vi inte vet vilken vård vi köper. Samtidigt utgör utomlänsvården bara 2 procent av våra sjukvårdskostnader, totalt sett, säger Göran Ingvarsson.
Han ser inga tecken på att kostnaderna för utomlänsvård skulle stagnera. För att få bättre kontroll över situationen, tror han att det kunde finnas en poäng med att nationellt bestämma att detaljerad information ska anges på fakturorna.

– Hur mycket information vi får i dag beror på hur välvilliga säljarlandstingen är, säger Göran Ingvarsson.

ANIA OBMINSKA

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev