Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Personalen stannar om chefen är bra

Publicerad: 28 november 2007, 08:54

Det finns ingen direkt koppling mellan ledarskapsstil och sjuksköterskornas personalomsättning. Men indirekt har chefen stor betydelse. Det visar en kommande avhandling som synat fler än 50 chefsjuksköterskor i sömmarna.


Små avdelningar eller större enheter uppdelade i team har betydligt lägre personalomsättning än stora.

– Det finns ett direkt samband mellan enhetens storlek och personalomsättningen, säger Stina Fransson Sellgren, sjuksköterska och ställföreträdande omvårdnadschef vid Karolinska universitetssjukhuset.

Men det är inte bara storleken som har betydelse. Även chefens ledarstil påverkar folks vilja att arbeta kvar inom vården – om än mer indirekt.

Det visar den avhandling som Stina Fransson Sellgren lägger fram i början av nästa månad.

– Jag har undersökt om det finns någon koppling mellan ledarstilen och personalomsättningen bland sjuksköterskor.

Utvärderades av tio anställda

I sin forskning har hon låtit utvärdera 52 chefsjuksköterskor. Varje chef utvärderades av tio anställda, alla verksamma vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna hösten 2003.

Medarbetarna fick bedöma sina chefer med hjälp av tre olika formulär. Det första formuläret handlade om hur chefen upp­levdes, det andra om arbetsklimatet och det tredje om arbetstillfredsställelse.
Resultaten jämfördes sedan med uppgifter från sjukhusets uppföljningsystem om personal­omsätt­ningen på respektive enhet.

– Det fanns ingen direkt koppling mellan ledarstilen och personal­omsätt­ningen däremot fanns en indirekt koppling.

Det visade sig nämligen att ledarstilen var starkt förknippad med arbetsklimatet och arbetstillfredsställelse, faktorer som påverkade personalomsättningen.

Kan delas in i tre kategorier

Personalens svar resulterade också i att cheferna kunde delas upp i tre kategorier, medel­chefen, superchefen och den osynlige chefen.

En klar majoritet, 32 stycken, klassades som ”medelchefer”, nio som en ”superchef” och åtta som ”osynliga”. De resterande tre hade mer udda profiler.

– Medelchefen gör vad som förväntas av henne eller honom men kanske inte så mycket mer. Superchefen är inte bara duktig på allt, den är också duktig på att förändra och anpassa sitt ledarskap efter olika situationer. De osynliga cheferna däremot bör man nog identifiera innan de anställs.

Cheferna mättes utifrån tre olika dimensioner: förmåga att utveckla verksamheten och anpassa sig till förändringar, produktivitet och förmåga att skapa goda relationer till sina med­arbetare.

– Det visade sig att sjuksköterskor är otroligt lika som chefer. Om du exempelvis är osynlig så är du osynlig i alla tre dimensioner. När man mätt samma sak inom andra branscher har det varit större skillnader, att en chef kanske är bra på förändringar men sämre på att producera och så vidare. Men så tycks det inte vara bland sjuksköterskor, säger Stina Fransson Sellgren.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News