Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Personlighet kopplad till kvinnoalkoholism

Publicerad: 25 januari 2006, 10:29

Kvinnor som är känslosamma, ångestfyllda och impulsiva löper större risk att bli alkoholister. De har också svårare att tillfriskna utan professionell hjälp. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.


- Det verkar som att personlighet i ganska stor utsträckning kan vara ett skäl till att börja självmedicinera med alkohol, säger avhandlingens författare, psykologen Anette Östlund.

Den 13 januari disputerade hon på en jämförande studie av personlighetsdrag som är karakteristiska för kvinnor med och utan alkoholproblem. Avhandlingen ingår som en del av den stora undersökningen Kvinnor och alkohol i Göteborg, som påbörjades 1986.

Anette Östlund har låtit 7663 kvinnor i åldrarna 20 till 70 år göra ett personlighetstest. Flertalet skattade därtill sina emotionella egenskaper på en särskild skala. Svaren har sedan vägts samman med fakta om kvinnornas alkoholvanor och psykiatriska tillstånd.

Analysen visar att det fanns flera utmärkande personlighetsdrag hos kvinnor med alkoholproblem.

- Det är i större utsträckning kvinnor som är impulsiva och har mycket ångest och aggressivitet inom sig, berättar Anette Östlund.

Andra framträdande drag hos de alkoholiserade kvinnorna var att de oftare än andra kvinnor var missnöjda med sin livssituation och med sin barndom. De skattade därtill sin karaktär som mer känslosam och mindre dominant än kvinnor utan alkoholproblem.

- Kvinnor som uppvisade ledaregenskaper, som kunde ta för sig och säga ifrån, hade också mer sällan problem med alkohol, säger Anette Östlund.

Huruvida de karakteristiska personlighetsdragen finns där innan kvinnan utvecklar alkoholism eller om de kristalliseras fram när kvinnan väl börjat dricka är svårt att avgöra utifrån avhandlingsresultaten. Men en uppföljningsstudie som Anette Östlund gjort stärker hypotesen att det är personligheten som ligger till grund för alkoholproblemen och inte tvärtom.

- Vi har kunnat visa att kvinnorna ligger högt på till exempel ångestskalorna redan fem år innan de får diagnosen alkoholism, berättar hon.

Också för tillfrisknandet från alkoholism spelar personlighet en viktig roll. Enligt Anette Östlunds avhandling gick det lättast för dem som till sin karaktär mer liknade kvinnor utan alkoholproblem. Dessa blev oftare bra utan professionell behandling. De kvinnor som sökte vård för sitt beroende var däremot mer ångestfyllda, irriterade och drabbade av skuldkänslor.

Enligt Anette Östlund kan studieresultaten vara till nytta för att förebygga alkoholproblem hos kvinnor med riskpersonligheter.

- Jag tror framför allt att det är väldigt viktigt att stötta flickors självkänsla och uppmuntra deras personlighetsutveckling när de växer upp, säger hon.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev