söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Pillren som kan skada miljön

Publicerad: 8 september 2015, 13:47

Många läkemedel kommer ut i vattnet och kan påverka miljön. Nu föreslås Naturvårdsverket hålla koll på 22 substanser.


Att läkemedel fortsätter genom våra kroppar och spolas ut med avloppsvattnet är det viktigaste skälet till att läkemedelssubstanser kan hittas i den svenska miljön, enligt en rapport som presenterades på Läkemedelsverkets hemsida i dag, tisdag.

Överblivna läkemedel som spolas ner i toaletten i stället för att lämnas in till apoteket kan också ligga bakom, men till en mindre del.

En arbetsgrupp inom den nationella läkemedelsstrategin har nu tagit fram en förteckning över 22 substanser som man bör hålla koll på. Bland annat finns inflammationshämmande läkemedel, antibiotika och hormonstörande substanser på listan.

Tanken är att följa vad som händer med läkemedlen i miljön över tid. Därmed kan man utvärdera vilken effekt vissa insatser får, som råd kring förskrivning eller kampanjer för att överblivna läkemedel ska lämnas på apotek.

Enligt förslaget ska Naturvårdsverket samordna mätningar av förekomsten av substanserna i vatten. Redan i dag mäter myndigheten 13 olika substanser. Flera av dessa bör man fortsätta hålla kolla på, enligt förslaget. Ibuprofen, naproxen, diklofenak, ciprofloxacin, karbamazepin, oxazepam och tramadol står kvar på listan.

Sex av de substanser som i dag står under övervakning ska däremot skippas enligt förslaget. Det gäller ketoprofen, norfloxacin, ofloxacin, risperidone, fluoxetin och venlafaxin.

I stället föreslår arbetsgruppen för miljöindikatorer, som står bakom rapporten, att Naturvårdsverket får i uppdrag att mäta 15 nya substanser. Se hela listan på alla de 22 substanserna, med motiveringen till valet, i faktarutan här intill.

Vissa av substanserna finns med på den så kallade Watch List inom ramen för EU:s ramdirektiv för vatten och dem måste Sverige följa. PBT 9 betyder att substansen når toppen av skalan på PBT-index över ett läkemedels miljöfarlighet, en modell som tagits fram av Apoteket AB och Stockholms läns landsting.

Substanser att hålla koll på

Ciprofloxacin Persistent, påvisad resistensutveckling i miljön

Citalopram Har hittats i fisk, dricksvatten, PBT 9, relativt stor användning

Clarithromycin Watch List enligt EU:s ramdirektiv för vatten

Diklofenak Watch List enligt EU:s ramdirektiv för vatten, har hittats i dricksvatten och råvatten, toxicitet vid relevanta halter

Erytromycin Watch List enligt EU:s ramdirektiv för vatten

Estradiol Watch List enligt EU:s ramdirektiv för vatten, medelhög miljörisk i FASS, toxicitet vid relevanta halter

Etinylestradiol Watch List enligt EU:s ramdirektiv för vatten, hög miljörisk i FASS, toxicitet vid relevanta halter

Flukonazol Har hittats i slam, ytvatten och dricksvatten

Ibuprofen Stor användning, stor andel receptfritt, har hittats i ytvatten

Karbamazepin Har hittats i dricksvatten och ytvatten

Ketokonazol Har hittats i slam, problematiska beredningsformer (till exempel schampo)

Levonorgestrel Starkt bioackumulerande, PBT 9

Losartan Stor användning

Metoprolol Stor användning, har hittats i dricksvatten, ytvatten och slam

Metotrexat Okänd miljöpåverkan/förekomst, cytostatikum som används i hemmet

Naproxen Har hittats i dricksvatten och ytvatten, ökning (då den ofta ersätter diklofenak)

Oxazepam Har hittats i dricksvatten, ytvatten och fisk, toxicitet vid relevanta halter

Sertralin Medelhög risk i FASS, har hittats i ytvatten, fisk och slam

Sulfametoxazol Har hittats i ytvatten, fisk och slam

Tramadol Har hittats i dricksvatten och ytvatten

Trimetroprim Stor användning, har hittats i dricksvatten, ytvatten och slam

Zolpidem Har hittats i dricksvatten, ytvatten och slam

LINA ÖSTERBERG

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev